พาณิชย์ยันราคาข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นและกระทบผู้บริโภค

กระทรวงพาณิชย์ยืนยันราคาข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุงยังไม่ปรับตัวสูงขึ้นและกระทบกับผู้บริโภคภายในประเทศ

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวข้าวหอมมะลิบรรจุถุงมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอันจะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคว่าได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในตรวจสอบแล้ว ไม่ปรากฏว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด มีการปรับเปลี่ยนราคาขึ้นลงตามกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายเท่านั้น กระแสดังกล่าวอาจเกิดจากผู้ประกอบการข้าวถุงเกิดความกังวล เกี่ยวกับปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิที่ผลิตได้ในปี 2561/62 ที่ลดลงเหลือประมาณ 6.6 ล้านตัน ต่ำกว่า ที่คาดการณ์ว่าจะได้ประมาณ 9 ล้านตัน

จึงคาดการณ์ล่วงหน้าว่าราคาข้าวสารอาจจะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิทรงตัวตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงปัจจุบันและไม่มีทิศทางที่จะปรับสูงขึ้น จนกระทบต่อราคาข้าวสารแต่อย่างใดและคาดว่าราคาจะทรงตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลให้ราคาข้าวสารอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับราคาข้าวเปลือกที่ เกษตรกรขายได้ และหาแนวทางป้องกันมิให้มี การฉวยโอกาสปรับราคาสูงขึ้นเกินความเป็นจริง จนกระทบต่อผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการขึ้นราคาข้าวสูงเกินสมควร หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและคุณภาพ แจ้งได้ที่ “สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดกรุงเทพมหานคร กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น