X

“สนธิรัตน์”เผยเตรียมหาตลาดรองรับผลผลิตให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง

()

“สนธิรัตน์” ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง ปิ้งดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อดึงดูดให้คนมาเที่ยวและบริโภคผลผลิตที่ผลิตได้ในพื้นที่ มั่นใจช่วยสร้างรายได้อีกมาก เผยจะช่วยหาตลาดรองรับผลผลิต

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ฮักน้ำจาง บ้านนากว้าว ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ ของกลุ่ม และไปดูว่ามีอะไรที่กระทรวงพาณิชย์จะให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มเติมได้บ้าง เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ กับกลุ่มเกษตรกรและช่วยเพิ่มรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นเพราะหาก กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งขึ้นตามไปด้วย

นายสนธิรัตน์ เปิดเผยว่า ในด้านการหาตลาดรองรับผลผลิต กระทรวงฯ พร้อมที่จะช่วยประสานไปยังร้านค้าที่อยู่ในการส่งเสริม ทั้งร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ฟาร์มเอ้าท์เล็ต ตลาดต้องชม รวมถึงห้างสรรพสินค้า และภาคเอกชนอื่นๆ ให้ช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่าย

ซึ่งปัจจุบันทราบว่าสามารถส่งไปจำหน่ายในห้างบิ๊กซี และแม็คโคร สาขาลำปาง ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาลำปาง และยังเห็นด้วยกับแนวทางของกลุ่มฮักน้ำจางที่ได้รวมตัวกั นและทำการตลาดด้วยตนเอง เช่น การนำไปขายที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (ทุกวัน) หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง (จันทร์, ศุกร์) ส่งจำหน่ายให้กับโรงพยาบาลลำปาง และการจัดตลาดสีเขียว ณ แปลงผักส่วนกลางเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ล่าสุดได้ช่วยประสานหาตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกรฮักน้ำจาง โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างกลุ่มเกษตรกรฯ กับผู้ประกอบการ 2 ราย คือ บริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัดลำปาง จำกัด และบริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรฯ มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้ เพิ่มขึ้น

ในวันเดียวกันได้ตรวจติดตามโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ณ ร้านปัญญาซุปเปอร์ค้าส่ง ในอำเภอเมืองลำปาง ได้พบกับเครือข่ายร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและประชาชนผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยกลุ่มผู้ใช้บัตรได้กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลที่มีนโยบายในการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยตนเองและครอบครัวใช้บัตรในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ และที่สำคัญ  ต้องขอขอบคุณรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ที่ใส่ใจดู แลในการจัดหาร้านธงฟ้าประชารั ฐในชุมชนใกล้บ้านเพื่ ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ ใช้บัตร และซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ จำเป็นต่อการครองชีพในราคาที่ต่ำ กว่าร้านค้าทั่วไป

อีกทั้ง ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนำสินค้าในชุมชน ได้แก่ ผัก ผลไม้ ไม้กวาด เครื่องจักรสาน ฯลฯ มาจำหน่ายและซื้อขายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทำให้สินค้าที่ พวกตนผลิตในชุมชนสามารถจำหน่ายได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงอยากขอให้รัฐบาลและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนให้มีโครงการบัตรสวัสดิการแห่ งรัฐต่อไปเพราะการช่วยเหลือนี้ เข้าถึงประชาชนได้จริงและทั่วถึง

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน