สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูกว่า 1 ล้านบาท

สภากาชาดไทย รับมอบเงินบริจาคผ่าน SMS ทรูมูฟ เอช และใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาค กับทรูยู กว่า 1 ล้านบาท จากโครงการ “Let Them See Love 2018”

สภากาชาดไทย โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โดย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ ศูนย์ดวงตา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการ รับมอบเงินบริจาคจากลูกค้าทรูมูฟ เอช ผ่าน SMS และจากลูกค้ากลุ่มทรูที่ร่วมแลกทรูพอยท์แทนเงินบริจาคผ่านทรูยู จำนวน 1,007,400 บาท ในโครงการ “Let Them See Love 2018”

นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นตัวแทนส่งมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวเครือเจริญโภคภัณฑ์และทรู คอร์ปอเรชั่น ริเริ่มขึ้นเพื่อระดมทุนสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช ยังสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ผ่าน SMS ระบบทรูมูฟ เอช โดยพิมพ์ 10 เพื่อบริจาค 10 บาท* หรือ พิมพ์ 100 เพื่อบริจาค 100 บาท* แล้วส่งไปที่หมายเลข 91255 (*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท ผ่านแอปทรูยู

อย่างไรก็ตามโครงการ “Let Them See Love” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยในปี 2018 นี้นำเสนอผ่านแนวคิดโฆษณา “Dream Transplants – ปลูก ถ่าย ฝัน” อันสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของการบริจาคอวัยวะ ที่มีความหมายและให้ประโยชน์กับผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง โดยภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ ต้องการที่จะสร้างแนวคิดใหม่ให้กับสังคมว่าการบริจาคอวัยวะนั้นเปรียบเสมือน “การมีชีวิตต่อ” ผ่าน “ความฝัน” และการ “ปลูกถ่ายฝัน”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน