อนุมัติ 3.4 พันล้าน ลดภาระค่าครองชีพเกษตรกรสวนปาล์ม

ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม 3.4 พันล้านบาท เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เสนอโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ครม.มีมติเห็นชอบ

โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพของเกษตรกร ควบคู่ไปกับการสร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ให้สามารถรักษาศักยภาพการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะให้การช่วยเหลือค่าครองชีพกับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

ที่มีปาล์มน้ำมันที่ผลิตแล้วมากกว่า 3 ปี และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 150,000 รายพื้นที่ไม่เกิน 2.2 ล้านไร่ โดยจะให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่ปลูกจริงในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินรวมกว่า 3.4 พันล้านบาท

โดยจะเริ่มให้การช่วยเหลือในโครงการดังกล่าวตั้งแต่ ธ.ค.61 – ก.ย.62 สำหรับเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่แจ้งยืนยันขอสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร

และเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเกษตรกรที่มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแล้ว โดยเป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน กับกรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือน ธ.ค.61

ส่วนกรณีที่ขึ้นทะเบียนไว้ก่อนปี 61 ให้มาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันภายในเดือน ธ.ค.61 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ทะเบียนบ้านที่นำมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการกำหนดบ้านเลขที่ และกรณีที่ย้ายทะเบียนบ้านใหม่ ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของกระทรวงมหาดไทยก่อน 29 พ.ย. 61

ทั้งนี้จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มที่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ด้วย

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน