ศธ. เตรียมเปิดโครงการยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษของเด็กไทย

กระทรวงสาธารณสุข(ศธ.) เตรียมดำเนินโครงการ English for Thais  ยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้หารือถึงการดำเนินงานโครงการ English for Thais ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทย พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยจะนำชาวต่างชาติเจ้าของภาษามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแม่เหล็กและกลุ่มโรงเรียนสานพลังประชารัฐ

ซึ่งได้เริ่มโครงการนำร่องจากการคัดเลือกกลุ่มชาวต่างชาติทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ในส่วนของวีซ่าของอาสาสมัครนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะหารือแนวทางการดำเนินงานเรื่องวีซ่าให้กับอาสาสมัครผู้ช่วยสอนต่อไป

ทั้งนี้ อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษเหล่านี้ ไม่ได้มาทดแทนครูในชั้นเรียน แต่จะเข้าไปช่วยแนะนำและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาสาสมัครสามารถทำงานร่วมกับ School Partners และ ICT Talent โดยเป็นผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนตามโครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐได้

 

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน