ประเพณีวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น@ปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี- 34 ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี นำผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน และชุมชนต่างๆ ออกจัดแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งคณะสื่อมวลชน ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมสื่อมวลชนทุกประเภท ภายในประเทศไทย กว่า 200 ประเภท เดินทางไปกิจกรรม “ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น @ปราจีนบุรี”  ที่มีกว่า เอานักกีฬาภายในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี รัชกาลที่  ท้องถิ่น ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  ประเภทนวัตวิถี ปราจีนบุรี

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา  17.00 น. (30  กันยายน  2561) ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  5  นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดงาน  “ประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น @ปราจีนบุรี” จำนวน  34 ชุมชน จังหวัดปราจีนบุรี นำผลิตภัณฑ์ของครัวเรือน และท้องถิ่น ออกจัดแสดง ภายในบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรี รัชกาลที่  ท้องถิ่น ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดปราจีนบุรี  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  30  กันยายน  – 3  ตุลาคม  2561

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  ยกระดับสวัสดิการ  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน  เป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการผลิตภาคการเกษตรทั้งระบบ  ควบคู่การสร้างมูลค่าเมสินค้าการเกษตร  และส่งเสริมการตลาดสมัยใหม่  เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง  ด้วยการใช้ความหลากหลาย และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  ทั้งด้านสินค้า  บริการ  สภาพพื้นที่  ภูมิปัญญา  วัตถุดิบ  สร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านชุมชน  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์การชุมชน และการทำการตลาด  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  มีรายได้เพิ่มขึ้น  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประเพณีวัฒนธรรม  อาหารพื้นถิ่นและอัตลักษณ์ชุมชน

 

 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย จัดนิทรรศการวัฒนธรรมประเพณี  มีการประกวดอาหารพื้นถิ่นและจัดสำรับ  34 หมู่บ้าน เน้น  รสชาติ  ความสะอาด  น่ารับประทาน  โดยนำวัตถุดิบจากท่องถิ่นมาประกอบอาหาร รวม 3  วัน  ผู้ที่ชนะเลิศ  ได้เงินรางวัล  10,000  บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 5,000  บาท  รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 3,000  บาท    การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน  อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ จากเสื่อกก  ใบลาน  เครื่องจักสานจากไม้ไผ่   ผักกระเฉดชะลูดน้ำ  ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย กุ้งแม่น้ำ   การจัดจำหน่าย OTOP ชวนชิม  และการแสดงบนเวทีโดยนักร้องชั้นนำตลอดการจัดงาน

 

 

นางบุญทิวา  วรรณประเวศ  พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี  ได้กล่าวถึงการประกวดอาหารพื้นถิ่นและจัดสำรับ  34 หมู่บ้าน  ครั้งนี้ว่า  กิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่น มีอาหารจากหมู่บ้าน 34  หมู่บ้าน  ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว โอทอปนัตวิถี ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีการดำเนินงานตามโครงการในเรื่องการฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมและอาหาร ซึ่งการค้นหาอาหารพื้นถิ่น หมู่บ้านจะประชุมประชาคมและค้นหาอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านออกมาทำเป็นอาหารและปรุงรสเพิ่มเติมแล้วนำมาประกวด สามารถเอาไปต่อยอดเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับหมู่บ้านท่องเที่ยว 34  หมู่บ้าน

 

 

เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน อาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านจะมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน อาหารคาวก็จะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่นหน่อไม้ บอน มาทำแกงเปอะหน่อไม้ ขนมหน่อไม้ ขนมหวานก็จะมีขนมต้ม ขนมบักโต่น ฟักกวน เป็นอาหารพื้นถิ่นของไทยพวนที่อยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ จะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ ให้ชาวบ้านไปฟื้นฟูทำอาหารพื้นบ้าน  เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว หรืออาจจะขึ้นทะเบียนโอทอป เพื่อสร้างรายได้เป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

วัชรพงศ์  สุภรณ์ไพจิต  จ.ปราจีนบุรี

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น