X
นายอุตตม ยาวนายน

รัฐบาลเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) ภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี

นายอุตตม ยาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ITC) ภาคที่ 9 จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายอุตตม ยาวนายน เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี (Industry Transformation Center : ITC 4.0) เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Transformer แบบครบวงจร โดยการดำเนินงานของของศูนย์ ITC 4.0 มีรายละเอียดและรูปแบบแนวคิดการดำเนินงาน คือ 1.Creative Industry Area : CI Area(พื้นที่สร้างสรรค์ผลงานด้านอุตสาหกรรม) คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย การทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ มาให้บริการผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการ

2.Agro-Processing Pilot Plant Area : APP Area (โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป) คือ พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตสินค้าต้นแบบในด้านของอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้านผลไม้ด้านตะวันออก และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร คือการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสถานที่ค้นคว้า ทดลอง และทดสอบการทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ศูนย์ ITC จังหวัดชลบุรี เกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ ที่ผนึกกำลังตามนโยบายแนวทางประชารัฐในการช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำทางธุรกิจวิจัยและออกแบบและผลิตภัณฑ์ตลอดจนบ่มเพาะ SMEs ให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างๆ และหน่วยงานร่วมในพื้นที่ เช่น สภาเกษตรภาคตะวันออก สภาหอการค้าภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคตะวันออก สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคกลางตอนกลาง เครือข่าย EEC Robotics (Cores) คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภาคตะวันออก สถาบันไทย-เยอรมัน สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย (ส.พ.ท.) จังหวัดชลบุรี สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 4 (BOI) และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 9 จังหวัด ในการพัฒนาศักยภาพของ SMEs ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออกมาอย่างต่อเนื่อง

“เป้าหมายของ ITC คือการยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิต การ Transform SMEs ในภาคการค้า, การบริการและการเกษตร เพื่อให้ผู้ประกอบการมีการยกระดับตัวเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันกับผู้ประกอบการในระดับโลกได้ โดยเป้าหมายในการยกระดับมีอยู่ 3 ด้าน คือ เรื่องของการ Transform Product (ผลิตภัณฑ์), Process (กระบวนการทำงาน) และ People (ผู้ประกอบการและบุคลากรในการทำงาน) โดยตั้งเป้าอยากให้เกิดการ Transform ทั้ง 3 ด้าน บรรลุผลสำเร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี”

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน