วารสารฯ มธ._

อสมท. จับมือคณะวารสารฯ มธ. เปิดหลักสูตร “การสื่อสารผู้บริหารยุคใหม่”

อสมท. จับมือคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตร “การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” หวังเปิดมิติใหม่แห่งการสื่อสาร สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 

วันนี้ (26 มิ.ย.61) เมื่อเวลา 11:30 น. ที่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นายเขตทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการพร้อมเปิดหลักสูตร  “การสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่” ICP (Innovative Communication Program)” เพื่อตั้งเป้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการอบรมด้านสื่อครบวงจร

คุณเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “สำหรับความร่วมมือระหว่าง บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ โดยใช้จุดแข็งของทั้ง 2 องค์กร มาจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ หรือ Innovative Communication Program (ICP)

ที่มุ่งเน้นด้านการสื่อสารที่ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่ รวมถึงผู้ที่กำลังจะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารในยุค 4.0 และถือเป็นครั้งแรกที่บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จัดทำหลักสูตรเพื่อผู้บริหารยุคใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้ จะเป็นการยกระดับฐานะ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านสื่อที่มีคุณภาพครบวงจรมากขึ้น”

ผศ.ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า .ความร่วมมือระหว่างคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Innovative Communication Program : ICP) ครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนสร้างสรรค์งานวิจัยให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสื่อให้มากขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การสื่อสารเข้ามามีบทบาทและเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กร จึงได้กำหนดหลักสูตรการสื่อสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ขึ้น โดยนำจุดแข็งด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มาผนวกเข้ากับความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนของ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) จึงออกมาเป็นหลักสูตรที่ครบทุกมุมมองด้านการสื่อสาร เป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ เน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมืออาชีพของวงการสื่อสารและแวดวงการตลาดอย่างใกล้ชิด”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน