X
แรงงาน

ประเทศไทยติดอันดับ 4 “ว่างงาน” น้อยที่สุดของโลก

ผลสำรวจพบประเทศไทยมีอัตราว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับ 215 ประเทศทั่วโลก ขณะที่อธิบดีกรมการจัดหางานเผยสาเหตุการว่างงานเกิดจากการเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

ข้อมูลจากเว็บไซต์ Trading Economics.com และ Index mundi.com นำเสนอผลสำรวจอัตราการว่างงานของ 215 ประเทศทั่วโลก โดยจากการเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับ 215 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานน้อยที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก มีประชากรประมาณ 66,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.2 ส่วนประเทศในแถบยุโรปอย่างฝรั่งเศสมีจำนวนประชากรประมาณ 67,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 9.2 ขณะที่ประเทศอังกฤษมีจำนวนประชากรประมาณ 65,650,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.2

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวนประชากรประมาณ 325,000,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.9 , ประเทศจีนมีจำนวนประชากรมากถึง 1,385,260,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.89 , ประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรประมาณ 126,672,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.5 ขณะที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น มาเลเซีย มีจำนวนประชากรประมาณ 32,200,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 3.3 และประเทศสิงคโปร์มีจำนวนประชากรประมาณ 5,600,000 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 2.0

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยสาเหตุของการว่างงานเกิดจากองค์ประกอบหลายอย่าง อาทิ การเลือกเรียนในสายที่ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน , ยังไม่ต้องการหางานทำหลังเรียนจบ หรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจ ขณะที่บางส่วนประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยรับช่วงต่อจากครอบครัว เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งมีการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางตัดสินใจสมัครงาน หรือประกอบอาชีพอิสระต่างๆ และยังมีบริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อจะได้เลือกสาขาที่เรียนต่อระดับปริญญาตรี ในสาขาที่่มีความต้องการของตลาดแรงงานรองรับ

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน