X

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

อุดรธานี –  มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

 

นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน การศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีผู้รับทุนการศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากไร้ และเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผวจ. เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ

จากนั้นนายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สรุปใจความว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการพัฒนาบุตรหลานนั้น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระ เด็กพิการจะช่วยเหลือตนเองได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ที่มา – โฮมเคเบิ้ลทีวีอุดรธานี 

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน