อำเภอเมืองน่านประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน

จังหวัดน่าน นายอำเภอน่าน ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ข่าวน่าน วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองน่าน จ.น่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ผู้นำชุมชน สารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โดยก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการรับรอมาตรฐานพัฒนาชุมขน  (มชช)  ประจำปี 2562 จำนวน 4 ประเภทดังนี้

ประเภทผู้นำชุมชน นายวณิชยา มงคล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.เรือง นางมลทอง ธรรมไชย ผู้นำชุมชนพัฒนาชุมชน ต.กองควาย ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนกลุ่มออมทรัพย์การผลิต บ.เชียงยืน ม.4 ต.บ่อสวก ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชนศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนเมือง​ (ศอช)  ต.สะเนียน ประเภทชุมชน บ.ทุ่งขาม ม.8 ต.ไชยสถาน

ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หมู่บ้านที่มีผลงานการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ดีเด่น บ.ธงหลวง ม.1 ต.กองควาย มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน นายทองหล่อ อุ่นจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.เรือง หนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.นาซาว นายวิเชียร นายภูมิวิทยา เกียรติยศ งามทรง

โดย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ประธานในที่ประชุม กล่าวขอบคุณ ในความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสำนึกและระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ในวันสำคัญที่ผ่านมา กิจกรรม 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ร่วมกันทำความสะอาดแม่น้ำ คูคลอง 18 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 4 ร่วมกันทำความสะอาด ศาสนสถาน วัด ๒๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 5 ร่วมกันทำความสะอาดเสาไฟฟ้าสองข้างทาง ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าบ้านเรือน วัดและโรงเรียน

จากนั้นชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการต่างที่จะเกิดขึ้น

เช่น โครงการเดินวิ่งมินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 1 ธันวาคม การจัดกิจกรรมจิตอาสา “วันพระบิดาฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน การมอบสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน การออก”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว

วันที่ 19 พฤศจิกายน แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกการเดินสำรวจ เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ตกการสำรวจ และที่ยังไม่ได้ดำเนินการเดินสำรวจที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารออกโฉนคที่ดิน เน้นย้ำการกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ทังข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการประชุมมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สัมมาชีพชุมชน) ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ 2563 (สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ) โครงการตามมาตรการของรัฐ ปี 2563 (สำนักงานเกษตรอำเภอ)

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น