X

รองปลัดสาธารณสุข ติดตามแก้ปัญหายาเสพติด

จังหวัดน่าน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติด อำเภอเมืองน่าน

ข่าว น่าน วันนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การบำบัดฟื้นฟู ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชน (CBTx) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

ซึ่งเป็นการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้เกิดการบำบัดฟื้นฟูใกล้บ้าน หรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้” ณ ห้องประชุม 2 สนง.สาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมตรวจเยี่ยม ประกอบด้วย นางกานดา ยุบล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัด น่าน

นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นางนิภาพร พอใจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง ต.สะเนียน นายพิเชียร อุดมแก้วกาญจน์ นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอำเภอเมืองน่าน โดยเจ้าหน้าที่ สสจ.น่าน ได้บรรยายสรุปการบำบัดฟื้นฟู ระดับจังหวัด

โดย นาย ร่วมศักดิ์ ยะใหม่วงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองน่าน บรรยายสรุปด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในเขตอำเภอเมืองน่าน

บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน