พิธีทอดผ้ากฐินพระราชทาน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน

ข่าว น่าน วันนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กร สมาคม มูลนิธิ บริษัท ห้างร้าน คหบดี และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธา นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร ในกฐินกาลทุกปี

ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมืองน่าน จ.น่าน

โดยมี ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะข้าราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้าราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และประชาชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2562

โดยประธานในพิธีได้กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน จบแล้ววางผ้าพระกฐินพระราชทานบนพานแว่นฟ้า ยกประเคนพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีอปโลกกรรม ประธานในพิธีประเคนเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประเคนจตุปัจจัยใบปวารณาแด่พระสงฆ์ ถวายบำรุงและบูรณะพระอาราม มอบเงินบำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนนันทบุรีวิทยาพระปริยัติธรรม โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,346,391 บาท

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น