กาชาดน่าน ออกรับโลหิตที่ สตรีศรีน่าน

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกรับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ข่าว น่าน วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับ โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ดวงตา เคลื่อนที่ ที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 87 ราย ทั้งผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 23 ราย และบริจาคอวัยวะ 23 ราย ในการนี้คณะเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ่อ สสอ.เมืองน่าน ร่วมคัดกรอง ให้บริการเบื้องต้น นอกจากนั้น ได้แนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ให้กลุ่มนักเรียน การดูแลป้องกันตัวเอง โรคไข้เลือดออก

เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตจำนวน 87 ราย ทั้งผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 23 ราย และบริจาคอวัยวะ 23 ราย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และร่วมบริจาคโลหิต ในการออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต และอวัยวะ ดวงตา เคลื่อนที่ ในครั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจพบกันพรุ่งนี้ 31 ตุลาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ภาพข่าวโดย ชารี ชัยชนะ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น