อาสาดูแลผู้สูงอายุ อบต.ทุ่งรวงทอง เชียงใหม่ ทอดบทเรียน อบต.ไชยสถาน น่าน

น่าน คณะบริหารพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน ให้การต้อนรับคณะ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อบต.ทุ่งรวงทอง เชียงใหม่ เปิดเวทีทอดบทเรียน อบต.ไชยสถาน

ข่าว น่าน วานนี้ 30 ตุลาคม 2562 นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน มอบหมายให้ นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน พร้อมด้วย ส.ต.ท.ธวัชชัย ดวงจินดา,นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส,น.ส.ศศิวิมล ณ ราช,นายภาธร เตียวตระกูล,นายณวัฒน์ สนธิ,นางกมลวรรณ สนธิ,นางศุภลักษณ์ ศรีวิชัย พนักงานและลูกจ้าง อบต.ไชยสถาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โดยการประสานงานจาก นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง หัวหน้างานโครงการพระราชดำริ ร่วมให้การต้อนรับ นางพุทธินันท์ บัวแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่

ในโอกาสนำคณะและกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุตำบลทุ่งรวงทองกว่า 40 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดสวัสดิการ การดูแลผู้สูงอายุของ อบต.ไชยสถาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ธนาคารความดี ธนาคารเวลา โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ไชยสถาน ศูนย์บริการคนพิการตำบลไชยสถาน อาสาปันน้ำใจ คนไชยยสถานไม่ทิ้งกัน

ศูนย์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนเป็นฐาน และงานการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดย นางบุญเจือ ก้อนแก้ว รองประธานสภา อบต.ไชยสถาน อ.พวงเดือน ดิษยพงษ์ ร่วมกันให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

ภาพข่าว บุญยงค์ สดสอาด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น