สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด

จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1  ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายแกนนำ การใช้เครื่องมือการสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการสอนคิดของครูผู้สอนสู่คุณภาพผู้เรียน

สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด

ข่าว น่าน วันนี้ 30 ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี สุรเดช รอดจินดา รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการโรงเรียนเครือข่ายแกนนำการใช้เครื่องมือการสอนคิด เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือการสอนคิดของครูผู้สอนสู่คุณภาพผู้เรียน

สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กให้นักเรียนมีคุณภาพ มีทักษะการคิดและการแก้ปัญหา โดยการใช้นวัตกรรมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงชีวิตอยู่ในทศวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข

สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด

โดยจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นอันดับแรกแล้วนำสู่ผู้เรียน สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย การอบรมมีกำหนด 3 วัน มีครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.น่าน เขต 1. เข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 130 คน

ภาพข่าวโดย บุญยงค์ สดสอาด

สพป.น่าน เขต 1 อบรมการใช้เครื่องมือการสอนคิด

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น