ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ 8 ลูกหลานเมืองน่าน

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ 8 ลูกหลานเมืองน่าน ร่วมแข่งขันนักพากย์เรือเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 1 ณ สนามแข่งขันเรือยาวประเพณีลำน้ำมูล สุรินทร์

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

ข่าว น่าน วันนี้ 26 ตุลาคม 2562 ร่วมส่งกำลังใจให้ลูกหลานเมืองน่าน ตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ แข่งขันประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกมารี ครั้งที่ 1 ณ สนามแข่งขันเรือยาวประเพณี ลำน้ำมูล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 25-27 ตลาคม 2562 ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ แข่งเรือปลอดเหล้า จังหวัดสุรินทร์จัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวทุกปี เป็นกีฬาชาวบ้าน มรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำมูล ให้เกิดความรักความสามัคคี บนพื้นฐานของวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่ผูกพันอกับสายน้ำศรัทธาในวัฒนธรรมประเพณีและจิตวิญญาณของท้องถิ่นควรคู่ความภาคภูมิใจความเป็นไทยอย่างแท้จริง

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

สำหรับทีมเยาวชนจังหวัดน่านเป็นตัวแทนเยาวชนภาคเหนือ

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

เข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย ด.ญ.รุจิลักษณ์ ชัยสมทรัพย์ น้องออมสิน อ.ท่าวังผา ด.ญ.รัศมีพรรณ มหาวงศ์นันท์ น้องฝน อ.ท่าวังผา ด.ช.ภูพิพัฒน์ กิตินันท์ น้องภูผา อ.ท่าวังผาทำวัง ด.ช.ธรรมสรณ์ แสงทอง น้องแมนยู อ.เมืองน่าน ด.ช.พงศพัศ กิวัฒนา น้องพฤกษ์ อ.เมืองน่าน น.ส.เขมอักษร ทิพย์ปัญญา น้องกวาง อ.เวียงสา ด.ช.ภัทรพงษ์ เพชรภา น้องเกม อ.ท่าวังผา น.ส.จีราธร กรีเรียน น้องเตย อ.ท่าวังผา

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

การจัดงานปีนี้เป็นครั้งที่ 53 เป็นครั้งแรกที่รับพระราชทานถ้วยรางวัล

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

การแข่งขันประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุข จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรชกมารี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้เด็กและเยาวชน สืบสาน ส่งเสริม สืบทอด วัฒนธรรมประเพณี การพากย์เรือของเด็ก และเยาวชนที่คู่กับการแข่งขันเรือยาวประจำจังหวัด

แข่งขันการประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขชิงถ้วยพระราชทาน

เป็นการรวมพลังอันยิ่งใหญ่ทุกภาคส่วนชุมชนของจังหวัดสุรินทร์  ร่วมด้วยช่วยกันจัดงาน ผลักดัน ให้การประกวดนักพากย์เรือเยาวชนสร้างสุขฯ เกิดพลังจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และสมพระเกียรติที่รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ส่งเสริมชุมชน นักพากย์เรือเยาวชน ทีมเรือ ฝีพาย ที่เข้าแข่งขัน รู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทั้งเกิดความมุมานะพยายามฝึกฝนให้เกิดความชำนาญรักษามรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติส่วนรวมให้เจริญก้าวหน้า กาลสืบไป

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น