น่าน เดินวิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี วัดพระธาตุแช่แห้ง

น่าน เดินวิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี วัดพระธาตุแช่แห้ง ผ่านการผสมผสานทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ช่วงฤดูหนาว

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 วัดพระธาตุแช่แห้ง ชมรมเดินวิ่งเมืองงาช้างดำ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึ๋ด วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เส้นทางสายวัฒนธรรมชมวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนสองฝากฝั่งเส้นทางวิ่ง ผ่านการผสมผสานทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น พร้อมสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ช่วงฤดูหนาว เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ 10 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน จัดกิจกรรมวันที่ 22 ธันวาคม 2562 นี้พิเศษ เสื้อที่ระลึก โล่และเหรียญรางวัล Limited edition ผลงานโดย อลงกรณ์ หล่อวัฒนา ศิลปินมากด้วยชื่อเสียงของไทย

กำหนดกิจกรรมดังนี้ รับลงทะเบียนผู้สนใจไม่เกิน 3,000 คน ตั้งแต่ 10 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายนระหว่าง 08.30–17.00 น. ของทุกวันสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานวัดพระธาตุแช่แห้ง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ร้านริสาสินีสปา (ใกล้เทศบาลน่าน) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ เดินวิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง 21 ธันวาคม รับหมายเลขและเสื้อได้ที่วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น. 22 ธันวาคม 2562 เวลา 05.45 น. พิธีเปิด 06.00 น. ปล่อยตัวระยะ 10.4 กม. Mini marathon 06.10 น. ปล่อยตัวระยะ 5 กม. Fun Run 07.00 น. พิธีมอบรางวัล 08.00 น. ปิดการแข่งขัน

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเดินวิ่ง 5 กม. ค่าลงทะเบียน 400 บาท ประเภทเดินวิ่ง 10.4 กม. ค่าลงทะเบียน 500 บาท ประเภท VIP สามารถร่วมเดินวิ่งได้ทุกระยะ ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท รับเสื้อที่ระลึกกิจกรรม 1 ตัว เหรียญรางวัลสำหรับผู้สามารถวิ่งเข้าเส้นชัยทุกคน พิเศษสำหรับผู้ลงทะเบียน VIP รับเสื้อที่ระลึก VIP เพิ่ม 1 ตัว

จัดแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้ เดินวิ่งระยะ 5 กม. Fun Run ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เข้าเส้นชัย ที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 16-19 ปี เข้าเส้นที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 20-29 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 30-39 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 40-49 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันแยกประเภท ชาย อายุ 50-59 ปี ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลประเภท หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าเส้นชัยที่ 1-3 รวม 8 ประเภท 39 รางวัล

เดินวิ่งระยะ 10.4 กม. mini marathon ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี เข้าเส้นชัย ที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 16-19 ปี เข้าเส้นที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 20-29 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 30-39 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลแยกประเภท ชาย-หญิง อายุ 40-49 ปี เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันแยกประเภท ชาย อายุ 50-59 ปี ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลประเภท หญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป เข้าเส้นชัยที่ 1-3 ถ้วยรางวัลประเภท ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป เข้าเส้นชัยที่ 1-3 รวม 8 ประเภท 39 รางวัล

ประเภท VIP เดินวิ่งระยะ 5 กม. Fun Run ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ประเภท VIP เดินวิ่งระยะ 10.4 กม. Mini marathon ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3 ถ้วยรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ ดำเนินโครงการจัดสร้างอนุสาวรีย์พญาครานเมือง (กรานเมือง คานเมือง) เพื่อระลึกถึงปฐมวงศ์ราชวงศ์ภูเพียงแช่แห้ง ผู้ก่อตั้งพระมหาธาตุภูเพียงแช่แห้ง ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาจากเมืองสุโขทัยมาสร้างเจดีย์บรรจุไว้บนดอยภูเพียงแช่แห้งแห่งนี้ ตามหลักฐานบันทึกปรากฎอยู่ในพงศาวดารราชวงศ์ปกรณ์เมืองน่าน ตรวจชำระโดย มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 63 (พ.ศ.2374-2436) สถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์พญาครานเมือง (กรานเมือง,คานเมือง) จะเป็นบริเวณด้านหน้าของวัดโดยจะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างต่อกรมศิลปากร อย่างเป็นทางการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป
สำหรับการจัดกิจกรรม เดินวิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี พระธาตุแช่แห้งเส้นทางสายวัฒนธรรมชมวิถีอัตลักษณ์ของชุมชนสองฝากฝั่งเส้นทางวิ่ง ผ่านการผสมผสานทางด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ กับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น ที่คงวิถีผ่านยุคสมัย 666 ปี สืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบัน ยังคงอัตลักษณ์ชุมชนมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมสัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ช่วงฤดูหนาว สามารถสมัครด้วยตนเองที่วัดพระธาตุแช่แห้ง

Fanpage Facebook : 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง เดิน วิ่ง มินิมาราธอน

Line ID : chaehang666

ทางออนไลน์ที่ เดิน วิ่ง มินิมาราธอน 666 ปี พระธาตุแช่แห้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานวัดพระธาตุแช่แห้ง โทร 054-601-146 / 091-067-4313

วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ โทร 054-601-063

ร้านริสาสินีสปา (ใกล้เทศบาลน่าน) โทร.054-059-672 / 063-917-3251

โรงแรมนครน่านเรสสิเดนซ์ โทร . 054-718-777 / 062-161-9478

หรือที่ นายธนบดี ศรีประเสริฐ โทร.081559 8369

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

แสดงความคิดเห็น