ศปถ.อำเภอเมืองน่าน อบรมเชิงปฏิบัติเตรียมพร้อม เพิ่มศักยภาพ การดำเนินงาน

ศปถ.อำเภอเมืองน่าน อบรมเชิงปฏิบัติเตรียมพร้อม เพิ่มศักยภาพ การดำเนินงาน วิทยากรผู้ชำนาญการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ 5 ชิ้น และบทบาทหน้าที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับการดำเนินงาน

วันนี้ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิสิษฐ์ ทวีศิลป์ นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเครื่องมือ 5 ชิ้น และบทบาทหน้าที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าสาธารณสุข ตลอดจนแกนนำชุมชน ที่ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองน่าน ตามโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองน่าน ให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยจัดการบรรยายเรื่อง เครื่องมือ 5 ชิ้น ที่ทำให้การขับเคลื่อนกลไก ศปถ.อำเภอเมืองน่าน ไปสู่ผลสำเร็จโดย นายวิศิษฐ์มารินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักสำนักงานสาสุขจังหวัดน่าน และฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นโดยวิทยากรจาก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน วิทยากรจากสำนักงานสาสุขอำเภอเมืองน่าน และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน

จากนั้นได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ดำเนินการโดยวิทยากรจาก กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่านวิทยากรจากสำนักงานสาสุขอำเภอเมืองน่าน และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน โดยมีภาคีเครือข่ายจาก 15 ตำบล ของอำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมกว่า 130 คน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น