X

น่าน เอสโซ่ มอบคอมพิวเตอร์ ทุนการศึกษา 472,368 บาท ให้ โรงเรียนบ้านนาราบ นาน้อย

เอสโซ่มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา มูลค่ารวม 472,368 บาท ให้น้องๆ ที่โรงเรียนบ้านนาราบ อำเภอนาน้อย จ.น่าน

วันนี้ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย คณะสื่อมวลชน ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) อ.นาน้อย จ.น่าน

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บันลือสินธุ์ กรรมการ พร้อมด้วย คุณมาโนช มั่นจิตจันทรา  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก  ผู้แทนบริษัทเอสโซ่ฯ และคุณมัทนา สุตธรรม นายกสโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 210,000 บาท และ อุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์มูลค่า 247,600 บาท ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์จำนวน  35 เครื่องให้แก่โรงเรียน  เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะความรู้ ให้กับนักเรียนระดับชันอนุบาลและระดับประถมศึกษา เสื้อผ้าสำหรับเด็กเล็ก มูลค่า 10,000 บาท และ อุปกรณ์สำหรับทาสีเสาอาคารเรียน มูลค่า 4,768 บาท รวมเป็นเงิน ทังสิ้น 472,368 บาท

โดยมี นายบุญแต่ง ใจจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราบ (จุลเกษตรศึกษาคาร) เป็นผู้รับมอบ บริษัทเอสโซ่ฯ ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ)  ในการขยายกลุ่ม นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอ ภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education) หรือ ISEE ของ กสศ. เพื่อให้โอกาส ทางการศึกษากับนักเรียนกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”  กิจกรรมในครั้งนี้ทางบริษัทเอสโซ่ ร่วมกับ กสศ. และ สโมสรพนักงานเอสโซ่ ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 70 ทุน มูลค่า 210,000 บาทให้กับโรงเรียนบ้านนาราบซึ่งเป็นกิจกรรมสานต่อมาจากกิจกรรม “เอส โซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน”

ในความร่วมมือกับผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ พันธมิตรทางธุรกิจ และสโมสรพนักงานเอสโซ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดขึ้นที่ จ.เพชรบุรี

โดย จ.น่าน ถือเป็น จังหวัดที่ 2 ที่ถูกปักหมุดเพื่อส่งความช่วยเหลือร่วมกับ บริษัทเอสโซ่ฯ ถือเป็นบริษัทแรกของประเทศไทย ที่ใช้ระบบ ISEE จาก กสศ. เพื่อค้นหานักเรียน ยากจนพิเศษ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมบริจาค เพื่อเป็นทุนการศึกษา และยังสามารถใช้ระบบ ดังกล่าวประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ  ปีการศึกษา จากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพน้ำหนักส่วนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและมอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนา ศักยภาพของตนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน