ท่าวังผา “โพดุล”ไร้ผล ร่วมเปิดงานแข่งเรือยาวประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 62

สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอท่าวังผา ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป จัดแข่งขันเรือยาวประเพณี ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562

วันนี้ 31 สิงหาคม 2562 อำเภอท่าวังผาจัด เปิดงานแข่งเรือยาวประเพณี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยจัดงานระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน ณ สะพานพัฒนาภาคเหนือ (บ้านท่าค้ำ) อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
การแข่งขันเรือยาวประเพณีของชาวอำเภอท่าวังผา ถือได้ว่า เป็นการเปิดแข่งเรือนัดเปิดสนาม มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 33 ลำ แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน 13 ลำ เรือโบราณ 7 ลำ เรือกลาง 5 ลำ และ เรือเล็ก 8 ลำ

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท รางวัลชนะเลิศ เงินสด 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 4 เงินสด 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 1 ข เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 2 ข เงินสด 5,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 3 ข เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่ 4 ข เงินสด 4,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

อำเภอท่าวังผา และเทศบาลท่าวังผา จัดให้มีการแข่งขันเรือเป็นประจำทุกปี เพื่อการสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ที่ปฏิบัติกันมาช้านาน

เรือแข่งของชาวจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน

ภาพโดย ชารี ชัยชนะ เลขานุการสมาคมสื่อมวลชนน่าน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น