X

จังหวัดน่าน จัดการสัมมนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ตราสัญลักษณ์แฟชั่นล้านนาตะวันออก

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ตราสัญลักษณ์แฟชั่นล้านนาตะวันออก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ประจำปี 2562


วันนี้ (18 กรกฎาคม 2562) ที่ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองน่าน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ตราสัญลักษณ์แฟชั่นล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ประจำปี 2562 โดยมีผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับและผ้าทอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 80 ราย โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นผู้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2562 ในการดำเนินโครงการ จะประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่นล้านนาตะวันออก 2.กิจกรรมพัฒนาเครื่องประดับและผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น และ 3. กิจกรรมสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก ซึ่งทั้ง 3 กิจกรรมนั้น จะมีการแตกกิจกรรมย่อยออกไปอีกหลายกิจกรรม โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้ดำเนินโครงการในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน สร้างสรรค์ สู่สากล” สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่ 1 การรวมกลุ่มคลัสเตอร์แฟชั่นล้านนาตะวันออก กิจกรรมย่อยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการใช้ตราสัญลักษณ์แฟชั่นล้านนาตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้าร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนแนวทางที่จะนำพาคลัสเตอร์แฟชั่นล้านนาตะวันออกไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน