X

จังหวัดน่าน ร่วมกันมอบบ้านพอเพียง เดินตามรอยพ่อ โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลไชยสถาน ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายวิพัด สมยะ กำนันตำบลไชยสถาน นายบุญยงค์ สดสอาด รองนายก อบต.ไชยสถาน รองนายก นายศุภนันท์ภพ อินทรพัฒน์ เลขานายก นายสันต์ จำปารัตน์ ผู้ใหญ่บ้านเด่นใหม่ นายนิรันดิ์ สิทธิมงคล ผู้ใหญ่บ้านนาท่อหมู่ ที่1นส.ยอดหล้า ชินายศ ผู้ใหญ่บ้านตาแก้ว นายสมควร คำพลา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนาท่อหมู่ 1 ผู้ใหญ่แววตา แสนสุข ผู้ใหญ่บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ร่วมกันมอบบ้านพอเพียง เดินตามรอยพ่อ ปี 2562 โครงการบ้านพอเพียงชนบท ตำบลไชยสถาน ให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกจากผู้นำชุมชน ที่มีฐานะยากจน จำนวน 6 หลังได้แก่ 1 นายเลิศ กันทาน 2 นางพยอม สุขใจ บ้านเด่นใหม่ 3 นายสุริยา ปันทะมา บ้านตาแก้ว 4 นส.บุญช่วย นามวงศ์ บ้านนาท่อหมู่ ที่ 1 6 นางบัวผัด สายคำมา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวนเงิน 113,736 บาท ส่วนงบประมาณที่เกินชาวบ้านร่วมกันสมทบ โดยได้รับความอนุเคราะห์แรงงานจากชาวบ้านในพื้นที่นั้นๆ

หนุ่มภูเพียงรายงานจากจังหวัดน่าน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน