X

เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง เจ้าอาวาสวัดรัชดาและผู้บริหารวังกาบรางธรรมสถาน จังหวัดน่าน เข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ผู้อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ปะรำพิธี ด้านขวามือองค์พระประธานพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพระครูนันทชัยคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง เจ้าอาวาสวัดรัชดาและผู้บริหารวังกาบรางธรรมสถาน จ.น่าน เข้ารับรางวัล “พระปฐมเจดีย์ทอง” ผู้อุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา จาก องคมนตรี(ผู้แทนพระองค์) มหาเถรสมาคมมีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์และองค์กรทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้นในงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ซึ่งพระครูนันทชัยคุณ (วิชัย สุภาแก้ว) เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของจังหวัดน่าน ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและทรงคุณค่านี้ สมควรยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของจังหวัดน่าน ท่านเป็นพระนักพัฒนา ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริง สืบไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน