X

นายก อบจ.น่าน หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังศาลรับคำฟ้อง

นายก อบจ.น่าน และ ส.อบจ.เฉลิมพระเกียรติ หยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังศาลอุทธรณ์ รับคำฟ้อง กกต. ขอสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร-เลือกตั้งใหม่-ชดใช้ค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง

วันนี้ 4 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ศาลอุทธรณ์ภาค 5 มีประกาศแจ้งวันนัดตรวจพยานหลักฐานคดีเลือกตั้งหมายเลขดำที่ ลต.อบจ.3/2565 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ผู้ร้องกับ นายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ผู้คัดค้านที่ 1 และ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้คัดค้านที่ 2 เรื่องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งโดยศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ กกต. มีมติให้ยื่นคำฟ้องศาลอุทธรณ์พิจารณา จากกรณีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 กรณีมีคุณครู 2 ท่าน ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 13 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยครูคนหนึ่งทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และอีคนทำหน้าที่มอบบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ขณะมอบบัตรเลือกตั้งฯ ให้แก่ผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งสองได้พูดชี้นำผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะว่า “เปี๊ยะ” ซึ่งหมายถึงเบอร์ 2 อันเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของนายเยี่ยมศักดิ์ เครือทิพย์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ผู้คัดค้านที่ 1

และยังได้พูดชี้นำผู้มาแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นภาษาท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะว่า “แพะ” ซึ่งหมายถึงเบอร์ 3 อันเป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านหมายเลข 3 การกระทำของคุณครูทั้งสองรายดังกล่าวเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือกระทำการ อันมิชอบด้วยหน้าที่เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริต หรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน