X

เปิดแล้วด่านชายแดนไทย-ลาว แล้วพร้อมสถานบันเทิง 39 แห่ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอนุมัติเปิดสถานบันเทิง 39 แห่งในจังหวัดน่าน และมาตรการเปิดด่านถาวรห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติวันแรก

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายชัยนรงค์  วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  มีประเด็นสำคัญดังนี้

จังหวัดน่านมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สะสม 73,735 ราย  เสียชีวิต สะสม 84 ราย กำลังรักษา 3,990 ราย ขณะนี้เข้าสู่เฟสที่ 2 มีเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยอาการสีแดง 10 เตียง และเตียงรักษาผู้ป่วยอาการสีเหลืองในโรงพยาบาลทั้งหมด 261 เตียง  ปัจจุบันจังหวัดน่านฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วสะสม 895,763 dose เกือบร้อยละ 90 ของประชากร  เป็นอันดับต้นๆของประเทศ ในขณะที่วัคซีนเข็ม 3 ประชากรได้รับเกินกว่าร้อยละ 60 สูงกว่าที่ ศบค.กำหนด ส่งผลให้จังหวัดน่านได้รับการผ่อนคลายอยู่ในกลุ่มสีเขียวเป็นหนึ่งใน 14 จังหวัดผ่อนปรนของประเทศ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกสุขลักษณะเมื่อออกนอกเคหสถาน หรืออยู่ในยานพาหนะที่มีคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ยังคงรักษามาตรการอย่างเคร่งครัดเนื่องจากโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรกของการเปิดด่านถาวรห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ หลังจากที่ปิดด่านติดต่อกันมานานกว่า 2 ปีโดยจะเปิดระหว่างเวลา  08.00-18.00 น.ทุกวัน สำหรับประชาชนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมี Border Pass หรือพาสปอร์ต และวัคซีนพาสปอร์ต  เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าด่าน กรณีชาวต่างชาติจะต้องมีพาสปอร์ตหรือ Border Pass มีการประกันโควิด การตรวจ atk ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องกรอก Thailand Pass ทุกคน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจ atk และบริเวณหน้าด่าน ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนกรณีที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วป่วยด้วยโรคโควิด-19  หากอาการเล็กน้อย สามารถเลือกได้ว่าจะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือใน Hospitel และจะต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศต้นทาง ส่วนกรณีที่อาการหนักสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลน่าน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน พิจารณาอนุญาตให้สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่เสนอขอเปิดบริการจำนวน 39 แห่ง ใน 5 อำเภอ โดยทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 2019 อย่างเคร่งครัด โดยสถานบริการที่ขอเปิดมากที่สุดที่อำเภอเมือง 20 แห่งรองลงมาคือ อำเภอเวียงสา 13 แห่ง โดยผู้รับบริการจะต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม

ที่ประชุมได้พิจารณาให้ปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราว 2 แห่ง คือ ที่วัดพระธาตุดอยปุุ่มข้าว อำเภอนาน้อย และหอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา เนื่องจากขณะนี้จำนวนผู้ป่วยลดลงและไม่มีผู้ไปใช้บริการ อีกทั้งปิดเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่

 ส่วนบรรยากาศวันแรกของการเปิดด่านชายแดน ถาวรห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน หลังจากปิดเพราะภาวะโควิดมานานกว่า 2 ปี ไม่คึกคักเท่าที่ควร

บรรยากาศวันแรกของการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านห้วยโก๋น  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  ไม่คึกคักเท่าที่ควร หลังจากด่านแห่งนี้ได้ปิดลงเพราะภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากว่า 2 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรกของการเปิดด่าน ซึ่งด่านแห่งนี้จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 08:00-18:00 น.ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ   บรรยากาศตั้งแต่เช้ามีผู้คนเข้า-ออก บางตาส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ และพนักงานบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด  มีประชาชนชาวลาวเดินทางเข้ามา แต่เนื่องจากเอกสารไม่ครบ เจ้าหน้าที่จึงผลักดันให้กลับไปนำเอกสารมาแสดงให้ครบก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

สำหรับประชาชนไทยที่จะเดินทางออกนอกประเทศจะต้องมี Border Pass หรือพาสปอร์ต และวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าด่าน กรณีชาวต่างชาติจะต้องมีพาสปอร์ตหรือ Border Pass มีการประกันโควิด การตรวจ atk ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องกรอก Thailand Pass ทุกคน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการตรวจ atk และบริเวณหน้าด่าน ซึ่งผู้รับการตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ส่วนกรณีที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วป่วยด้วยโรคโควิด-19  หากอาการเล็กน้อย สามารถเลือกได้ว่าจะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือใน Hospitel และจะต้องจ่ายค่ารักษาเองหรือจะเดินทางกลับไปรักษาตัวที่ประเทศต้นทาง ส่วนกรณีที่อาการหนักสามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ หรือโรงพยาบาลน่าน และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

จุดผ่านแดนบ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองเงิน  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางสำคัญของการนำเข้าไฟฟ้าของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองสำคัญคือหลวงพระบาง มีช่องทางในการมีโอกาสในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างไทย ลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และเวียดนาม เป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าสำคัญ  ทั้งพืชผลทางการเกษตร  น้ำมันและอื่นๆ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของ 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน