X

น่าน เปิดศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

จังหวัดน่านเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุ และลดผู้เสียชีวิต

วันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565  ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

จังหวัดน่าน เฝ้าระวังความปลอดภัย ภายใต้แผนการ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในห้วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ควบคุมเข้มข้น มีการเก็บสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  ที่ผ่านมา อุบัติเหตุ 23  บาดเจ็บ 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย  ส่วนใหญ่เมาสุราขับรถ  รถจักรยานยนต์มากที่สุดถึงร้อยละ 87 อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อำเภอเมืองน่าน ท่าวังผา สันติสุขและนาน้อยตามลำดับ มีเป้าหมาย ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง จำนวนครั้งจะต้องไม่เกิน 51 บาดเจ็บ ไม่เกิน 54 ราย เสียชีวิตไม่เกิน  2 ราย   โดยตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะนำรายชื่อคนเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง  บัญชี ร้านค้าเสี่ยง ก่อนบังคับใช้กฎหมาย จับแล้ว 652 ราย

ทั้งนี้ เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19)  โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ปัจจัยเสี่ยงด้านถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

รวมทั้งดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ภายใต้การรณรงค์  ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ   ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด ”     โดยมี เป้าหมาย การเกิดอุบัติเหตุใหญ่ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ค่าเป้าหมายสงกรานต์ 2565 ต้องไม่มีอุบัติเหตุใหญ่   ไม่มีการเสียชีวิต

ทั้งนี้   จังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจร่วมบูรณาการ รวม 30 จุด ในพื้นที่ 15 อำเภอ  โดยให้ความสำคัญ กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ประเด็นหลักคือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  การดื่มแล้วขับ  การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนน   ระหว่างวันที่ 11-17  เมษายน 2565

นอกจากนี้  หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน สวท.น่าน   จัดรายการสัญจรปลอดภัย  สามารถแจ้งและประสานมายังรายการ ได้ หมายเดลข   054773949 เพื่อนำข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะห์ อีกทั้งเพื่อ หาแนวทาง ในสัญจร   ในช่วงเทศกาลดังกล่าว  จังหวัดน่าน  ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเข็มงวด ด้วย

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน