X

น่าน รับโล่ฉีดวัคซีนโควิด-19 อันดับ 1 ของประเทศ

จังหวัดน่าน รับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของประเทศ ชนะจังหวัดนนทบุรี ที่ตั้งกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยม

โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านเป็นตัวแทนจังหวัดน่านเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลยอดเยี่ยม

รางวัล 608 เดือนมีนาคม 2565 ฉีดวัคซีนโควิด 19 กลุ่ม 608 เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในกิจกรรมงานสงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้วัคซีน (Save 608 by Booster dose) และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่จังหวัดที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในกลุ่ม 608 หรือกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังและผู้พิการและผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “Save 608 by Booster dose”นโยบายการฉีดเข็มกระตุ้น สำหรับกลุ่ม 60ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง” ของกระทรวงสาธารณสุข โดยได้กำหนดเป้าหมายจากผู้ที่ได้รับเข็มที่ 2 ถึง วันที่ 31 พฤศจิกายน 2564 เป็นการติดตามการได้รับวัคซีนเข็ม 3 กลุ่ม 608 ตามเป้าหมายเดือนมีนาคม 2565 (ระหว่างวันที่ 8-31 มีนาคม 2565) แยกรายจังหวัด ซึ่งได้มีการติดตามทุกวันจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ดังนี้

ผลงานความครอบคลุมของผลงานกลุ่ม 608 ฉีดเข็มที่ 3 สะสม เทียบจากเป้าหมายของผู้ที่ได้รับเข็ม 2 ครบ 3 เดือน (ได้รับเข็มที่ 2 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ได้รับโล่การฉีดวัคซีนยอดเยี่ยมมีความครอบคลุมเกิน 70% ขึ้นไป จำนวน 7 จังหวัด โดยจังหวัดน่านมีผลงานประชาชนกลุ่ม 608 ได้รับการฉีดเข็มที่ 3 คิดเป็น 87.69%กล่าวคือได้รับเข็ม 3 จำนวน 70,620 คน จากผู้ได้รับเข็ม 2 ที่ครบกำหนดจำนวน 80,533 คน

โดย 7 จังหวัดที่ได้รับโล่รางวัลดังนี้ อันดับที่ 1 จังหวัดน่าน 87.69% อันดับที่ 2 จังหวัดนนทบุรี 86.02% อันดับที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ 80.08% อันดับที่ 4 จังหวัดชัยนาท 74.91% อันดับที่ 5 จังหวัดภูเก็ต 74.64% อันดับที่ 6 จังหวัดมหาสารคาม 73.80% และลำดับที่ 7 จังหวัดลำพูน 72.97%

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน