X

น่านวันแรก ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กนักเรียน

น่านเริ่ม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนจังหวัดน่าน อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ วิทยาเขตน่าน ตำบลม่วงตึด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลน่าน กำหนดจัดกิจกรรม “Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ สร้างความมั่นใจร่วมกัน” ของจังหวัดน่าน เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน อายุ 12-18 ปี

ฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์เพื่อสร้างสร้างความปลอดภัยในกลุ่มเด็กนักเรียน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-9.30 น. ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน สำหรับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดน่านมีทั้งหมด 36 โรงเรียน นักเรียน 13,177 คน ประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 5,977 คน

ด้านเด็กชาย พงศ์ศิริ พงศ์ศิริวงศ์ นักเรียนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้ และหลังฉีด 30 นาที มีอาการปวดหัวนิดหน่อย ซึ่งหลายคนมีอาการเดียวกัน โดยได้รับยาพาราไว้รับประทานหากมีอาการปวดหรือเป็นไข้

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน