X

โควิดน่าน ปิด 13 สถานศึกษา

เพิ่งเปิดเรียนปิดสถานศึกษาแล้ว 13 โรง คาดเด็กติดโควิดคลัสเตอร์งานเลี้ยงผี และผู้ปกครองกลับจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัว

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 จังหวัดน่านปิดโรงเรียนและสถานศึกษากว่า 13 แห่ง เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน หลังจากมีผู้ป่วยโรค โควิด-19 จากคลัสเตอร์งานศพ งานเลี้ยงผีชนเผ่า และงานฉลองออกรถใหม่ป้ายแดง รวมทั้งกลับจากไซส์งานก่อสร้างใน กทม. ไม่กักตัว ขยายวงการติดเชื้อสู่กลุ่มเด็กนักเรียนถึง 5 คน รวมผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ 20 คน ส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เป็นโรงเรียนประจำแบบกินนอนมีเด็กนักเรียนติดโควิด 1 ราย ส่งผลให้นักเรียนที่พักนอนเป็นกลุ่มเสี่ยงและปรับสถานที่อาคารพักนอนเป็นสถานที่กักตัวไปโดยปริยาย จำนวน 39 คน และครูอีก 21 คน

ภายในบริเวณโรงเรียนบรรยากาศเป็นไปด้วยความเงียบเหงา สนามฟุตบอลที่เคยมีนักเรียน วิ่งเล่นกับเงียบเหงา ส่วนบริเวณอาคารพักนอนมีการนำเชือกมากันเขตห้ามเข้าออกจากรายงานหน่วยงานด้านสาธารณสุขจังหวัด รายงานเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ว่าผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2 คน และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 พบผู้ติดเชื้อเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เป็นบุตรและพ่อแม่เพิ่มอีก 7 คน และใน 3 คน เป็นเด็กนักเรียน 2 คน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปัว 1 คน รวมทั้งมีผู้สัมผัสเสี่ยงเป็นเด็กนักเรียน ที่เข้าร่วมพิธีเลี้ยงผีฟ้าตามความเชื่ออีกหลายคนส่งผลให้ทางหลายโรงเรียน ประกาศปิดสถานศึกษา และให้นักเรียนกักตัวคอยสังเกตอาการรวมทั้งครูผู้สอนอยู่ที่บ้านกว่า 10,000 คน ใน 13 สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 14-30 มิถุนายน 2564 คือ

โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนศิลาแลง ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อ โรงเรียนไตรประชาวิทยา ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อ โรงเรียนมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ป่วยติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนบ้านร้อง ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง วิทยาลัยเทคนิคปัว ตำบล ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เนื่องจากมีนักศึกษาติดเชื้อ

โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อในเขตให้บริการของโรงเรียน โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรงเรียนบ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เนื่องจากมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

คลัสเตอร์งานศพ งานเลี้ยงผีชนเผ่า และงานฉลองออกรถใหม่ป้ายแดง รวมทั้งกลับจากไซส์งานก่อสร้างใน กทม. ไม่กักตัวนี้ คาดว่าเริ่มต้นจากเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 ว่าได้รับแจ้งผู้ป่วยผลตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 2 ราย คือ ผู้ป่วยรายที่ 128 เพศชาย อายุ 40 ปี (สามี) ป่วยมีอาการ และผู้ป่วยรายที่ 127 เพศหญิง อายุ 37 ปี ไม่แสดงอาการ อาศัยอยู่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จากการสอบสวนโรคโดยทีมโรงพยาบาลน่าน ว่ามาจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 แต่ให้ข้อมูลกับทีม SRRT ว่ามาจากกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 ซึ่งข้อมูลที่ให้ขัดแย้งกัน จากนั้นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทีม SRRT สาธารณสุขอำเภอปัว และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากลาง ลงพื้นที่สอบสวนโรคพบคลัสเตอร์จำนวน 2 ครัสเตอร์ ได้แก่คลัสเตอร์ที่ 1 กลุ่มงานศพที่ผู้ป่วยรายที่ 127 ได้ไปร่วมงานศพในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

และคลัสเตอร์ที่ 2 กลุ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ฉลองออกรถใหม่ที่ผู้ป่วยรายที่ 128 ร่วมวงสังสรรค์ แต่ได้ให้ข้อมูลว่าไม่ได้ดื่มเหล้า รวมผู้ร่วมสังสรรค์ 6 ราย ทั้งสองคลัสเตอร์พบผู้ใกสัซิดที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 37 ราย และผู้มีความเสี่ยงต่ำจำนวน 29 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจจำนวน 39 ราย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 21.00 น. (วันที่ 14 มิถุนายน 2664) รับแจ้งจากห้องตรวจเชื้อโรงพยาบาลน่านว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 7 ราย ผู้ป่วยรายที่ 129 เพศชาย อายุ 18 ปี ผู้ป่วยรายที่ 130 เพศชาย อายุ 13 ปี ผู้ป่วยรายที่ 131 เพศชาย อายุ 9 ปี ผู้ป่วยรายที่ 132 เพศชาย อายุ 63 ปี ผู้ป่วยรายที่ 133 เพศชาย อายุ 40 ปี ผู้ป่วยรายที่ 134 เพศหญิง อายุ 36 ปี และผู้ป่วยรายที่ 135 เพศหญิง อายุ 65 ปี มารดาของผู้ป่วยรายที่ 128

โดยผู้ป่วย 6 ราย มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดเสี่ยงสูง 17 จังหวัด ผู้ป่วยรายที่ 129-135 ทั้ง 7 ราย ไม่แสดงอาการ ในจำนวน 7 ราย มีผู้ป่วย 1 รายกำลังศึกษาอยู่ชั้น ปวส.1 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในอำเภอปัว ผู้ป่วย 1 ราย ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน และผู้ป่วยอีก 1 ราย ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนประถมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน จึงแบ่งได้อีก 3 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์ที่ 3 กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในอำเภอปัว มีสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 30 ราย คลัสเตอร์ที่ 4 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนชุมชนแห่งหนึ่ง ที่ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน และคลัสเตอร์ที่ 5 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาอีกแห่งหนึ่ง ที่ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยในกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 2 มีญาติที่มาจาก ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านมาร่วมงานด้วย แต่ยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยรายที่ 128 ได้เดินทางไปร่วมงานศพญาติที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จึงเป็นคลัสเตอร์ที่ 6 กลุ่มหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวนยอดติดเชื้อรอบ 5 วัน พบผู้ติดเชื้อแล้ว 20 คน ส่งผลให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดน่าน 146 ราย รักษาหายแล้ว 122 ราย พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลของรัฐ 22 ราย เสียชีวิต 2 ราย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน