กำหนดการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทางเพลิงศพ พระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปัญโญ)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน และกล่องเพลิงพระราชทานในพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์

พิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระเทพนันทาจารย์ (กานต์ สุปุญโญ) ป.ธ.7,ว.ท.พธ.ม.อดีตเจ้าคณะจังหวัดน่าน อดีตเจ้าอาวาสวัดภูมินทร์ จัดขึ้น ณ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้าไตรพระราชทานจำนวน 10  ไตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตรพระราชทาน 5 ไตร  และกล่องเพลิงพระราชทาน

พิธีจัดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 18 มีนาคม 2564 ศรัทธาสาธุชนและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ประกอบพิธีบุญเวนทานถวายมณฑปเมรุปราสาท ศาลา และสังฆทานเครื่องอุปโภคบริโภคพระสงฆ์ หลังจากนั้น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระราชศาสนาภิบาล รักษาการเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ประกอบพิธีอาราธนาสรีระพระเทพนันทาจารย์  ขึ้นสู่เมรุชั่วคราว ณ ลานหน้าศาลาพร้อมใจ วัดภูมินทร์ อำเภอเเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ท่ามกลางศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ร่วมงานจำนวนมาก  จากนั้นพระเทพเวที รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 6 วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ สามเณร 500 รูป ในช่วงบ่ายมีพิธีสวดมาติกาและพิจารณาผ้าบังสุกุล ณ เมรุชั่วคราววัดภูมินทร์ พระสงฆ์ 380 รูป สวดมาติกาและพิจารณาผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยพระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6 วัดนางชีวรวิหาร กรุงเทพมหานครแสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์

สำหรับพิธีในวันที่ 19 มีนาคม 2564 จะเริ่มในเวลา 13.00 น.พระสงฆ์จำนวน 150 รูปสวดมาติกาและพิจารณาผ้าบังสุกุล ในช่วงค่ำพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2564 เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป และพิธีประชุมเพลิง(เผาจริง)มีในเวลา 20.00 น.วันเดียวกัน พิธีบำเพ็ญกุศลเก็บอัฐิ จะมีขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.และพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิในเวลา 10.00 น.วันเดียวกัน

ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ภาพ 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน