รมต.ช่วย สาธารณสุข เปิดก้าวท้าใจ ร้อยวันพันกิโล

น่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   เปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ season 3 จังหวัดน่าน 100 วัน 100กิโลเมตร

วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่สวนสาธารณะ200 ปีเทศบาลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดกิจกรรมก้าวท้าใจseason 3 จังหวัดน่าน 100 วัน 1000 กิโลเมตร ที่กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกับจังหวัดน่านได้จัดขึ้น ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการสร้างให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี

ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมุ่งเน้นสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ (Health Model) ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย

ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการก้าวท้าใจมาแล้ว 2 Season มีผู้เข้าร่วมสะสมทั้งสิ้น 904,337 คน มีการใช้พลังงานสะสมทั้งหมด 988,151,245 กิโลแคลอรีสำหรับในปี 2564 นี้ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการลงทะเบียนและเก็บสะสมแต้มสุขภาพ (Health Point) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและร่วมกิจกรรม 100 วัน 1000 กิโลเมตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 8 มิถุนายน 2564 และได้มีการท้าทายผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วประเทศให้มาร่วมก้าวไปด้วยกันโดยมีชุมชนเป็นฐาน

กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมอนามัย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายระดับชาติโดยเมื่อต้นปี2563ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 2 Season มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 1.38 ล้านคน

โดยแบ่งเป็นก้าวท้าใจ Season 1 จำนวน 4.8 แสนคนระยะทางสะสมทั้งหมด 20 ล้านกิโลเมตร และก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิด 19 “60 วัน 60 กิโลแคลอรี” จำนวน 9 แสนคน  พลังงานสะสมทั้งหมด 988 ล้านกิโลแคลอรี

จากผลความสำเร็จในปีที่ผ่านมาจึงนำมาสู่การจัดทำโครงการ “ก้าวท้าใจ ในครั้งนี้  จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างถูกต้อ เนื่อง ในชีวิตวิถีใหม่ (New normal) ของการออกกำลังกาย ภายใต้ campaign 100 วัน 100  กิโลเมตร” ซึ่งใน Season นี้ได้เพิ่มรูปแบบการออกกำลังกายให้หลากหลาย นอก จาก การวิ่ง ปั่นจักรยาน เวทเทรนนิ่ง แอร์โร่บิกแดนซ์ และคีตะมวยไทย ที่ได้ดำเนินการ

ท้าใจ Season 2 ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา เพียงบันทึกสะสมข้อมูล การออกกำลังกาย ผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบจะทำการบันทึกแต้มสุขภาพ  ประชาชน ลุ้นรับของรางวัลตลอด season 3  นี้ด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน