ชาวบ้านทุกข์หนัก งดรับซื้อข้าวโพดหวาน (คลิป)

น่านชาวเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานทุกข์หนัก วอนให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือ หลังจากทางบริษัทรับชื้อ งดรับชื้อ ทำให้เกษตรกรชาวสวนข้าวโพด ขาดทุนยับเยิน กับเงินที่จ้างแรงงานและชื้อปุ๋ย

ข่าววันนี้น่าน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่แปลงนาของ นายประดิษฐ์ นางเพลินพิศ จิตอารีย์ ชาวบ้านบ้านท่าควายหมู่ที่ 3 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน หลังได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ในการเพาะปลูกข้าวโพดหลังนา ในการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ที่มีอายุ 2- 3 เดือน พร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยมีเกษตรกร ในหมู่บ้านเกือบ 50 คนร่วมกันลงแขก เอามื้อเก็บเกี่ยวผลิตข้าวโพด โดยทำหมุนเวียนไปแต่ละเจ้าของแปลง ข้าวโพดภายในหมู่บ้าน หลังจากกรมชลประทาน ได้ประกาศให้เกษตรกร ให้ลดการปลูกข้าวนาเลย และให้เกษตรกรทำการปลูกพืชอายุน้อย อย่างอื่นทดแทนในการทำเกษตรกรรมเพื่อการประหยัดการใช้น้ำ

ซึ่งที่ผ่าน  ชาวนาส่วนมาก จะทำการปลูกข้าวโพดหวาน ละไร่ยาสูบ ก็เหมือนกับทุกๆปี คือได้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย ที่เป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว โดยมีพ่อค้า คนกลาง มารับซื้อผลผลิตถึงในไร่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร รายละ เกือบ 4-5 หมื่นบาท  ของแปลงข้าวโพดที่ปลูก

ซึ่งในปีนี้ ได้ทำการข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และบริษัท ยกเลิกไม่รับชื้อ  ทำให้เกษตรกร ที่ปลูกข้าวโพดขาดทุน อย่างหนัก เนื่องจากบริษัท ไม่มารับชื้อ ส่วนข้าวโพดที่ปลูกครบเวลาเก็บเกี่ยว ได้แก่ลง และแห้งเกือบเต็มพื้นที่  เนื่องจากผู้รับซื้อ ไม่มารับชื้อเหมือนก่อน

ทางด้าน  นายสมจิตร  แก้วก้อน เกษตรกรอีกราย กล่าว่า อยากให้ทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ อย่างเร่งด่วน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน