X

ตลท. สำรวจพื้นที่ปลูกป่าชุมชน โครงการ “Care the Wild”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรวจพื้นที่ปลูกป่าชุมชน โครงการ “Care the Wild” จังหวัดน่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจเตรียมขับเคลื่อนดำเนินโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ซึ่งเป็นโครงการที่ผนึกความร่วมมือกับกรมป่าไม้ ภาคีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการระดมทุนปลูกต้นไม้ใหม่ ปลูกต้นไม้เสริม และส่งสริมการดูแลต้นไม้ พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกตลอดโครงการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล การเปิดเผยข้อมูล ติดตาม/เรียนรู้/ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild

พื้นที่ป่าชุมชนในโครงการในเฟสที่หนึ่งรวม 717 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จังหวัดน่าน ป่าชุมชนบ้านเขาหัวคน จังหวัดราชบุรี ป่าชุมชนบ้านพุตูม จังหวัดเพชรบุรี ป่าชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดเชียงราย ป่าชุมชนบ้านหนองปิง จังหวัดกาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง จังหวัดนครราชสีมา

และป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จังหวัดมหาสารคาม โดยแต่ละพื้นที่ของป่าชุมชนจะมีเอกลักษณ์ จุดเด่น ด้านระบบนิเวศและการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างกัน องค์กรธุรกิจสามารถเลือกพื้นที่ในการสนับสนุนการปลูกต้นไม้ได้หลากหลาย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เรียนรู้ระบบนิเวศร่วมกับชาวบ้านผู้รักษาป่า

สำหรับป่าชุมชนบ้านนาหวาย จังหวัดน่าน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 80 ไร่ จากเนื้อที่ป่าชุมชน 520 ไร่ โดยการสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ทำการหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนให้โครงการสำเร็จสัมฤทธิ์ผลในการดูแลตันไม้ให้เติบโต ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรผู้ปลูก และกรมป่าไม้ที่จะร่วมติดตามการเติบโตของตันไม้ตลอดระยะเวลา 6 ปี ก่อนจะมีการลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อปลูกป่าจริงภายในปี 2564

โดยหลังพบปะผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านแนะนำโครงการและร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับชาวบ้านที่ศาลาประชาคมบ้านนหวาย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่านแล้ว คณะตัวแทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และสื่อมวลชน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานการจัดการน้ำ “หัวย วัง ฝ่าย ตุ้น” ภายใต้โครงการสิบปันนา ทุ่ง คา ป่า หวาย

และสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินงานโครงการ ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย ในสถานที่จริงที่เส้นทางเป็นเขาสูงชันใช้เวลาเดินทางไปกลับกว่า 5 ชั่วโมงในการเข้าถึงพื้นที่จะดำเนินโครงการ ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ของลำน้ำสาขาของแม่น้ำน่าน ที่คิดเป็น 40% ของแม่น้ำเจ้าพระยาที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตตลอดเส้นทางจากต้นน้ำถึงปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา

ด้านคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จังหวัดน่านถือว่าเป็นต้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยา ผืนป่าของจังหวัดน่านมีส่วนในการสร้างน้ำเข้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาถึง 46% เดิมจังหวัดนี้มีพื้นที่ป่ามากมาย แต่ด้วยหลากหลายเหตุผลผืนป่าได้หายไป ในวันนี้เราทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และชุมชน มีแนวคิดที่จะคืนผืนป่ากลับมา ผืนที่ป่าของแต่ละพื้นที่เป็นต้นทางของชีวิต ทั้งอาชีพ ทั้งวิถีและวัฒนธรรมต่างๆ โครงการ Care the Wild จึงขอเชิญชวนภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งผู้สนใจปลูกไม้ให้ได้ป่าอย่างยั่งยืน บนต้นทางของระบบนิเวศ ยังมีพื้นที่ป่าอีกมากมายในประเทศไทย ยังรอการสนับสนุนอีกหลายจังหวัด ยังมีพื้นที่เปิดกว้างรอรับการสนับสนุนจากทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่มีหัวใจรักการอนุรักษ์ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกป่า

ทั้งนี้ โครงการ Care the Wild มีเป้าหมายที่จะปลูกป่าจำนวน  500 ไร่ (100,000 ต้น) ร่วมกับองค์กรธุรกิจพันธมิตรในระยะเวลา 1 ปีแรกหลังเปิดโครงการ ซึ่งการปลูกป่าจะสร้างผลลัพธ์ในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 900,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ผู้สนใจสามารถร่วมปลูกป่าผ่านแอปพลิชัน “Care the Wild” ดาวน์โหลดผ่านระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้แล้ววันนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน