จัดขบวนเรือ อัญเชิญผ้าพระกฐิน ถ้วยรางวัล พระราชทานฯ

จังหวัดน่าน จัดขบวนเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ข่าววันนี้ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ ริมแม่น้ำน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานราชการ จัดขบวนเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทาน พายเรือเป็นขบวนแห่ล่องแม่น้ำน่าน อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติฯ

โดยมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนคอยชมอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี รวมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมขนวนอันเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถ้วยรางวัลพระราชทานขึ้นตั้งไว้บนแท่นประดิษฐาน ตรงปะรำพิธีงานประเพณีแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดน่าน  “ปลอดเหล้า-เบียร์” ประจำปี 2563 นัดปิดสนามริมแม่น้ำน่าน

อาทิ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวจังหวัดน่าน และลูกเรือฝีพายจากทุกชุมชนในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

งานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดน่าน ปลอดเหล้าเบียร์ นัดปิดสนาม กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันริมน้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เป็นงานประเพณีแข่งเรือที่เก่าแก่สืบต่อมาแต่โบราณ โดยมีเอกลักษณ์เรือแข่งที่โดดเด่นสวยงาม เป็นเรือขุดแบบ เรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปากชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสดและมีสวดลายที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ร่วมกับองค์กร และชุมชนในพื้นที่ ร่วมจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านขึ้น เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง สร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดน่าน รวมถึงกระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น

โดยได้รับความร่วมมือ จากชุมชน หมู่บ้าน ส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 32 ลำ แยกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทเรือใหญ่ 4 ลำ ประเภทเรือกลาง 5 ลำ ประเภทเรือเล็ก 8 ลำ ประเภทเรือแบบโบราณ 6 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน 9 ลำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานการแข่งเรือยาวประเพณีของจังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์ รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน