X

คัดตัวแทนชิงที่หนึ่ง ประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

จังหวัดน่าน จัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ProductChampion League Organic Startup 2020 ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

โดยมีอาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเกษตรจังหวัดน่านสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา เชียงราย ร่วมจัดการประกวดในครั้งนี้ที่โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ด้านอาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup ด้วย Product Champion กล่าวว่า การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และสร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้

โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่จังหวัดน่าน

ได้แก่คุณฑิฆัมพร กองสอน จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ คุณเจมกัญญัฐ ภาคภูมิ จากบริษัทค๊อกโค่ (ไทยแลนด์)จำกัด คุณธนนท์ ณ น่าน จากชิดดวงดาวฟาร์ม คุณศศริมล กาบิล จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน (บ้านไร่)

คุณปริมวิชญา อินต๊ะกัน จากปริมวิชญาคลีนิก คุณมนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ จากวิสาหกิจชุมชนฟาร์มพอดี คุณนภัส ตุลยาพิศิษฐ์ จาก Moh Bakery คุณชนินทร์ ทิปะกะ จาก ไร่สุดเมิงโป คุณศุภลักษณ์ สุวรรณ จาก วิสาหกิจชุมชนผักผลอดสารพิษบ้านไผ่งาม และ คุณธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี จาก วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา

การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัลได้จัดขึ้นใน 4 จังหวัด คือวันที่ 23 กันยายน 2563  ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่ วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา และวันที่ กันยายน 2563 ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาด และมีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนา และเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน