X

น่าน จัดงานวันมหิดล

จังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน จัดงาน “วันมหิดลรำลึก” ปีที่ 64 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณ เป็นการถวาย พระราชสดุดี ในพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวนพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน พร้อมบุคลากรด้านการสาธารณสุข จัดกิจกรรมงาน “วันมหิดลรำลึก”

โดยมี นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณ พระราชสดุดี ในพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่

แด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ปี 2563
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงาน สื่อมวลชนเนชั่นทีวี ไทยพีบีเอสไทยรัฐ ประจำจังหวัดน่าน ชมรม องค์กร บุคคล และชุมชน

ทางคณะแพทย์ศาสตร์ พร้อมด้วยศิริราชพยาบาล ได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ให้ยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกถึงพระองค์ โดยให้ชื่อว่าวันมหิดล

และงานวันมหิดลได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 24 กันยายน โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และการนำพวงมาลาไปสักการะที่พระรูป โดยแพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวนพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน

กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันที่ 24 กันยายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็นวันมหิดล
เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยทั้งปวงร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย พระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์

อีกทั้งได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานของมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

พระผู้ทรงเป็นผู้ “ให้” อย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และด้วยความช่วยเหลือเป็นเอนกประการของพระองค์เป็นเสมือนสิ่งย้ำเตือนให้อนุชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม เป็นความสุขใจ ในช่วงเวลาแห่งการ “ให้” ชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างแท้จริง

ดังปรากฏอยู่ใน พระราชอนุสาสน์ที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
เหล่าข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดน่าน และปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระคุณลักษณะแห่งบุคลิกภาพอันประเสริฐของพระองค์ และจะเจริญรอยตามพระราชดำรัส ในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ตลอดไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน