X

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน (คลิป)

จังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน เชิญเที่ยวงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 กรกฎาคม 2553 ที่บริเวณข่าวเมืองน่าน (ข่างน้อย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพางกร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน

จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานแสดงและ จัดจำหน่ายสินค้า “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จังหวัดน่าน” ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2563 ณ ข่วงน้อย (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการตลาดสินค้าอินทรีย์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างโอกาสด้านการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย

โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์

นอกจากนี้ยังเป้นการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวและกระตุ้นให้ประชาชนบริโภคอาหารและสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ภายในวันเปิดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ จัดพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงรับ ซื้อ – ขาย ผลผลิตเงาะอินทรีย์ จังหวัดน่าน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรปลูกเงาะอินทรีย์อำเภอทุ่งช้าง กับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน บริษัท เซ็นทรัล ดรีเทล จำกัด (Tops) โดยมีผู้มีเกียรติในงานร่วมเป็นสักขีพยาน ในการทำสัญญาครั้งนี้

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน