X

ชมรมบัณฑิต มสธ. ให้ความรู้กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้

จังหวัดน่าน ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้” แก่ผู้นำชุมชน

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมวัดน้ำปั้ว ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ราษฎรในเรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้านโดยเภสัชกรจากโรงพยาบาลน่านและความรู้ทางกฎหมายแก่ราษฎรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 100 คนเศษ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายใสสว่าง คนสูง ปลัดอาวุโส อำเภอเวียงสา นายโชติธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว นายอดุลย์ ทะริยะ กำนันตำบลน้ำปั้ว และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-2-3-5-6-7 ตำบลน้ำปั้วเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ทั้งนี้ทางชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน มี พันตรี พิบุญชัย ณ ลำพูน ประธานชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในหัวข้อ “กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้” แก่ผู้ร่วมประชุมอบรม

โดยมีทนายชาย แสงเท่าเธียร รองประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่านเป็นวิทยากร มีสมาชิกชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่านจากการประสานของนายสหัส สุขบรรจง ประชาสัมพันธ์ชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ภายหลังจากประชุมอบรมเสร็จสิ้นลง ทางบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน  ทั้งหมดได้ร่วมรับประทานกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการสมานความสามัคคีในบรรดามวลหมู่สมาชิกชมรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดน่าน

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน