ติดตามความก้าวหน้าการทดลองการเรียนการสอนในพื้นที่ห่างไกล (มีคลิป)

จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 1 ร่วมกับคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การลดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพื้นที่ทุรกันดานและห่างไกล พบมีการปรับตัวหลังจากขาดแคลนอุปกรณ์ที่รองรับ

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่บ้านน้ำตวง ตำบลน้ำพาง และบ้านกิ่วน้ำ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน พร้อมคณะครู

เดินทางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทดลองการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม หลังคณะครูลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดมามอบให้นักเรียนพักนอนของโรงเรียนบ้านก้อ ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากโรงเรียนกว่า 50 กิโลเมตร  โดยใช้เวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง เนื่องจากถนนคดเคี้ยวในพื้นที่เขาสูง

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวจำนวน 4 หลังพบปัญหาที่ต่างกันคือการขาดอุปกรณ์ในการรับชมการเรียนการสอนทางไกล โดยหลังแรกพบไม่มีโทรทัศน์ในการรับชม หลังที่สองพบมีโทรทัศน์แต่ชำรุดใช้การไม่ได้ หลังที่สามพบมีโทรทัศน์มีกล่องรับสัญญาณแต่ไม่รองรับช่องการเรียนการสอนทางไกล มีเพียงหลังเดียวที่มีอุปกรณ์พร้อมรองรับ แต่มีปัญหาไฟฟ้าติดๆ ดับๆ

แต่จากการแนะนำและการแก้ปัญหาของคณะครู คือ ใช้วิธีการพี่สอนน้องโดยให้พี่หรือบุคคลในครอบครัวที่สำเร็จการศึกษาในช่วงชั้นที่นักเรียนเรียนอยู่เป็นผู้สอน โดยมีการมานั่งเรียนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ

ทั้งนี้ มีการสอนวิชาชีพเสริมโดยการเย็บปักผ้า เพื่อเป็นวิชาชีพติดตัวนักเรียนโดยผู้ปกครองหรือผู้รู้ในหมู่บ้าน โดยนักเรียนยังสามารถช่วยเหลือครอบครัวไปไร่ หรือเลี้ยงปศุสัตว์อีกด้วย

ส่วนในเขตเมือง การทดลองการเรียนการสอนออนไลน์ จากการลงพื้นที่สำรวจโดยผู้สื่อข่าวพบ นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอน มีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการทดลองทำแบบฝึกหัด โดยจะมีการสอนเพิ่มเติม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา และมีมาตรการควบคุมโรคผ่อนคลายลง จนมีการเปิดทำการเรียนการสอนปกติ

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น