X

กาชาดลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านและจิตอาสาเสียชีวิต หลังช่วยซ่อมบ้านเสียหาย (มีคลิป)

จังหวัดน่าน เหล่ากาชาดจังหวัดน่านลงพื้นที่ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฯ จากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมช่วยเหลือครอบครัวจิตอาสาที่เสียชีวิต หลังเกิดอุบัติเหตุจากการเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านที่เกิดวาตภัย 1 ราย

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นางเบญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะ เดินทางมามอบชุดธารน้ำใจผู้ประสบวาตภัย ที่เกิดสถานการณ์เหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 16.00 น.

โดย นายธนเสฏฐ์ มูลดำรงสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมจันทร์ รายงานสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่โดยสรุป ดังนี้ ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 17.00 น.และสถานการณ์ ดังกล่าวได้ยุติลง ในเวลาประมาณ 19.00 น. ซึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้รายงานความเสียหายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อรายงานอำเภอเวียงสา และจังหวัดน่าน ทราบตามลำดับแล้ว

จากเหตุการณ์ดังกล่าวประชาชนได้รับผลกระทบ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านจอมจันทร์ จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 2 บ้านนาเคียน จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 4 บ้านนาแฮน จำนวน 19 ราย หมู่ที่ 5 บ้านหลับมืนพรวน จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 6 บ้านหลับมืนพรวนเหนือ จำนวน 2 ราย หมู่ที่ 7 บ้านจอมจันทร์เหนือ จำนวน 18 ราย หมู่ที่ 8 บ้านนาเคียนเหนือ จำนวน 10 ราย

โดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวมทั้งหมด 7 หลัง และมีผู้เสียชีวิตจากการเป็นจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ราย สาเหตุจากเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากหลังคา ศีรษะกระแทรกพื้นอย่างแรง ทำให้สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง

และมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย จำนวน 15 ราย และยุ้งฉางที่เกือบผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งคอกเลี้ยงสัตว์ อีก จำนวน 10 ราย

ซึ่งได้ประสานจังหวัดน่าน รวมทั้งหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้เคียง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องตัน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้อง มุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแชมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย

รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ และประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตาม ความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ยังได้ทำหนังสือขอรับการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน องค์กรเอกชน องค์กรเพื่อการกุศลต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบเหตุและแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบและจัดตั้งกองทุน เงินค่าจัดการศพในเบื้องต้นให้แก่ผู้เสียชีวิต เพื่อมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต จำนวน 63,000บาท

และมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ จะเข้ามาช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเหตุและแจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มอบถุงยังชีพ จำนวน 70 ชุด

พลตำรวจตรี สัณห์ โพธิ์รักษา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อม ด้วย คุณจุรีรัตน์ โพธิ์รักษา ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ร่วมด้วย พันตำรวจเอก ธนกฤต ภูมมินทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงสา พันตำรวจโท พิรุณ วุฒิศรี รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเวียงสา

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเวียงสา คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเวียงสา คณะแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดน่าน บริจาคถุงยังชีพจำนวน 70 ชุด รวมทั้งประชาชนชาวตำบลจอมจันทร์ร่วมแรงร่วมใจกันอีกด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน