น่าน นายอำเภอนำทีมลงพื้นที่ ติดตามการเปิดโรงแรม

จังหวัดน่าน หลายฝ่ายบูรณาการร่วม ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินกิจการ กิจกรรม การบริหารจัดการโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย นายนิยม ศิริ สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองน่าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน และสมาชิก อส.อ.เมืองน่าน

พร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว ตามคำสั่งอำเภอเมืองน่าน ที่ 162/2563 บูรณาการร่วม ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำการดำเนินกิจการ กิจกรรม การบริหารจัดการโรงแรม หรือสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักที่มีลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ตามประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การยกเลิกการปิดโรงแรมฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

ตามมาตรการผ่อนคลายฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 11 แห่ง คือ โรงแรมเวียงภูมินทร์ โรงแรมน่านนครา โรงแรมภูมินทร์เพลส โรงแรมฮักน่าน โรงแรมช้างเผือกเกสส์เฮ้าส์ รพีพงศ์โฮเทล โรงแรม 107 ทาวเวอร์น่าน โรงแรมเควัน โรงแรมน่านธาราเพลส โรงแรมเพิ่มพูน โรงแรมภูระฟ้า

โดยได้ให้คำแนะนำ ชี้แจงและสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ การดำเนินกิจกรรมหรือกิจการ ตามมาตรควบคุมหลักและมาตรการเสริม พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคคิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

และให้คำแนะนำ รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค Covid-19 (Platform Thaistop Covid-19) และการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” โดยได้แนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินการต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดน่าน กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น