น่าน บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคัก

จังหวัดน่าน บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคัก แต่ยังคงมาตรการควบคุมโรค

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หลังจากจังหวัดน่าน ได้มีมาตรการผ่อนคลาย โดยบุคคลที่เดินทางมาจากกลุ่มจังหวัดทั้ง 53 จังหวัด ไม่ต้องกักตัวแต่ให้รายงานตัวแทน

โดยบรรยากาศเริ่มผ่อนคลาย แต่ยังคงไว้ในมาตรการ จากการสังเกตุมีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หลังจาก มาตรการผ่อนคลายจังหวัดน่าน อนุญาตให้โรงแรมเปิดบริการได้แต่ด้วยสถานการณ์และแหล่งท่องเที่ยว อาทิวัดต่างไป ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมหรือเข้าไปกราบสักการะ เช่นวัดพระธาตุแช่แห่ง จึงยังไม่ค่อยมีผู้เข้าพักมากนัก จะมีแต่ผู้มีธุระจำเป็นหรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาทำงานในจังหวัดน่านเท่านั้นที่ใช้บริการเข้าพัก

โดย นาย ทวีศักดิ์ ล้อบุณยารักษ์ เจ้าของโรงแรมน้ำทอง เปิดเผยว่า หลังจากเปิดให้บริการในวันแรกมีผู้เข้าพัก 20 กว่าห้อง และวันนี้ 21 พ.ค. มีการเข้าพักและจองห้องพักมาแล้วกว่า 20 ห้อง ส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อมาทำธุระหรือเข้ามาทำงานในจังหวัดน่าน และมีผู้เข้าพักบางรายสอบถามถึงวันที่วัดหรืออารามต่างจะเปิดให้เข้ากราบสักการะ

ทั้งนี้ นายทวีศักดิ์ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าอยากให้มีมาตรการที่ผ่อนคลายมากขึ้น โดยอยากให้ทางจังหวัดแง้มๆ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจต่างๆหมุนเวียนไปได้

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน