X

น่าน ตู้แบ่งสุขตู้แรก

น่าน ตู้แบ่งสุขตู้แรกที่ วัดหัวเวียงใต้เริ่มรับของใส่ตู้ และเริ่มปันสุขให้ผู้ขัดสนแล้ว ตั้งแต่วัน10 พ.ค.63 เป็นต้นไป

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 วัดหัวเวียงใต้เริ่มตู้แบ่งสุขตู้แรกของจังหวัดน่าน หยิบไปแต่พอดี หากใครมีจิตรศรัทธา อยากร่วมทำบุญซื้อของมาแบ่งปันกันได้ ต่อจากแนวสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่วัดหัวเวียงใต้ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  พระครูนิเทศนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ /เจ้าคณะตำบลผาสิงห์ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เดินหน้าฮอมบุญจากผู้ใจ๋บุญ ไปสู่คนตุ๊ก คนจ๋น  ที่ได้รับผลกระทบจากจากแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงได้บอกบุญต่อ เริ่มตู้แบ่งสุขตู้แรกจังหวัดน่าน  หยิบไปแต่พอดี หากใครมีจิตรศรัทธา อยากร่วมทำบุญซื้อของมาแบ่งปันกันได้ ต่อจากแนวสนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการแจกถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค 315 ถุง ให้ 315 ครอบครัว  ไปเมื่อ 27 – 30 เม.ย.63 ไปแล้วนั้น

ตู้แบ่งสุข หยิบไปแต่พอดี หากใครมีจิตรศรัทธา อยากร่วมทำบุญซื้อของมาแบ่งปันกันได้ ตู้แรกของจังหวัดน่าน  ได้ฤกษ์นำตู้มาตั้งที่ประตู้หน้าวัดเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ค. ได้รับการตอบรับจากผู้ใจบุญ แม่บ้านประธาน ชมรมรำวงย้อนยุค อ.ประจวบ ถารัตน์ ,อ.สุวพิชญ์ จารุพิพัฒน์บุตร รองประธานฯ ร่วมกับสมาชิก นำ  บะหมี่สำเร็จรูป นมกล่อง นำดื่ม ผลไม้มาใส่ตู้แบ่งสุข

จนถึงเย็นวันจันทร์ ที่ 11 พ.ค. บรรยากาศแบ่งสุขทั้งผู้ใจบุญนำสิ่งของมาใส่ตู้แบ่งสุข ให้ผู้ที่ขัดสนได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้ประกอบการ หลายสาขาอาชีพ นำอาหารแห้งหลากหลายมาร่วมใส่ตู้ แบ่งสุขให้ผู้ได้รับทุกข์

จากพิษของ โรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่มาหยิบสิ่งของกลับบ้านอย่างเป็นระเบียบร้อยร้อย โดยมี อ.สุวพิชญ์ จารุพิพัฒน์บุตร รองประธานแม่บ้าน/รองประธานชมรมรำวงย้อนยุค มาคอยต้อนรับและจัดระเบียบให้หยิบกลับแต่พอดีพออิ่มแต่ละมื้อ

ภาพ/ข่าว จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร ที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน