X

น่าน รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

อำเภอแม่จริม รวมพลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกผักสวนครัวสู้ผลกระทบจากโควิด-19

ข่าววันนี้  น่าน วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศลนายอำเภอแม่จริม และนายพิรุฬห์ เต็มสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชน

และภาคีการพัฒนาพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังคนแม่จริม “ปลูกผักไว้กิน” สู้ภัยโควิด-19 ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ” ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร” โดยได้มอบกล้าผัก ปุ๋ยหมัก

ให้แก่กำนันทุกตำบล อสม.อาสาสมัครพัฒนาชุมชน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน คณะครูและนักศึกษา กศน.และภาคประชาชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับทุกหมู่บ้าน ขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน

ในพื้นที่ 5 ตำบล 38 หมู่บ้าน จากนั้น ยังได้ช่วยกันปลูกพืชผัก ณ สวนครัวต้นแบบ (สวนในโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ในที่ว่าการอำเภอและปลูกต้นไม้ บริเวณรอบๆ ที่ว่าการอำเภอแม่จริมด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน