น่าน นทพ.31 ระดมยุทโธปกรณ์เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชน

จังหวัดน่าน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชน   หลังฝนทิ้งช่วงมายาวนานเกือบ 4 เดือน

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่โบสถ์คริสตจักรบ้านแดนพนา หมู่ที่ 7 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน  พันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้สั่งการให้กำลังพล นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 16,000 ลิต รวม 4 คัน ออกไปช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ช้ำซาก  เนื่องจากฝนทิ้งช่วง  ซึ่งขณะนี้ ในพื้นที่หลายหมู่บ้านได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างหนัก

โดยชาวบ้านต้องไปบรรทุกน้ำจากพื้นที่ต่างๆ นำมาใช้ในการอุปโภค เนื่องจากแหล่งน้ำที่นำมาทำประปาภูเขาของหมู่บ้านแห้งขอด  และมีปัญหากับการหาแหล่งน้ำดิบในการนำมาทำประปาหมู่บ้าน ซึ่งไม่มีน้ำผลิตประปาได้ ทำให้ต้องเดือดร้อนอย่างหนัก

ซึ่ง ที่ผ่านมาทางหมู่บ้านจะใช้น้ำจากประปาหมู่บ้านที่มาจากลำห้วยและอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้าน และการขุดเจาะบ่อบาดาลแหล่งน้ำดิบ นำมาใช้ในการผลิต แต่ในขณะนี้อ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำต่าง ๆ มีน้ำน้อยไม่พอเพียงต่อการบริโภคและการทำการเกษตร   น้ำบาดาลที่เจาะไว้ได้แห้งขอดลง ส่วนลำห้วยเหลือแต่ท้องลำห้วย ทำให้ในพื้นที่หมู่บ้าน ได้ขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงไปด้วย

โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 ได้นำน้ำประปาที่ดื่มได้ นำมาแจกจ่ายให้แก่ราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดีใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยทหารได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ  ถือเป็นนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องกำลังพลและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เพื่อใช้ในภารกิจ ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน  วัด และสถานที่ต่าง ๆ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งได้ทันท่วงที และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยได้แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง นำน้ำประปาที่ดื่มได้ รวม 60 ลิตร ตามนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

นอกจากนี้ ทางพันเอก รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31  ยังได้สั่งการให้กำลังพล นำรถบรรทุกผลิตน้ำประปา ออกไปกลั่นกรองน้ำตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะผลิตน้ำดื่มที่สะอาดมอบให้แก่ประชาชน ที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง อย่างต่อเนื่อง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  จากปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้ในการบริโภคและอุปโภค เนื่องจากฝนตกทิ้งช่วงมายาวนานเกือบ 4 เดือนด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน