รุดเยี่ยมครอบครัวยากจน ประสบปัญหาทางสังคม

จังหวัดอุทัยธานี พม.อุทัยธานี one home ขานรับท่าน จุติ ไกรฤกษ์ รมต.พม. ดูแลคนไร้บ้านไร้ที่พึ่ง โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งรุดเยี่ยมครอบครัวยากจนประสบปัญหาทางสังคม ตามที่ได้รับแจ้งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาทได้รับแจ้งว่ามีบุคคล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวอุทัยวันนี้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา  14.00 น. นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม  /ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัด อบต.โคกหม้อ

ร่วมมอบมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้ ในชีวิตประจำวันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และได้ประสาน อบต.โคกหม้อ ในการประสานลงพื้นที่สอบเคส เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 3,000 บาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาประเภทผู้พิการสงเคราห์ฉุดเฉินจำนวน  2,000 บาท เพื่อเสนอตามระเบียบและโอนเข้าบัญชีต่อไป ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอทับทัน ได้ให้คำปรึกษาในด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในการรลงเยี่ยมครั้งนี้

จากการสอบถามข้อมูล ปรากฏว่า นาง ผ. นามสมุติ อายุ 33 ปี  ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท ที่อยู่ปัจจุบัน ไม่มีบ้านเลขที่ หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี อาชีพ รับจ้างทั่วไป สามีชื่อ นายประสงค์  นามสมุติ อายุ 59 ปี หมู่ที่ 1 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี

ไม่ได้ทำงานเนื่องจากมีโรคประจำตัว หอบหืด ถุงลมโป่งพอง เบาหวาน ความดันโลหิตต่ำ มีความพิการทางการสื่อความหมายตั้งแต่กำเนิด (เป็นใบ้) อาศัยอยู่กับบุตรสาว 2 คน บุตรสาวคนโต ชื่อ ด.ญ.  น.นามสมมุติ อายุ 11 ปี

บุตรสาวคนเล็ก ชื่อ ด.ญ. ณ นามสมมติ อายุ 5 ขวบเงินช่วยเหลือที่ได้จากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ เบี้ยผู้พิการเดือนละ 800 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 300 บาท

ทางหน่วยงานได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตพร้อมดูแลชีวิตความเป็นอยู่พร้อมบูรณาการทัองที่ท้องถิ่นเพื่อสร้างบ้านและมีสิทธิสวัสดิการเท่าเทียมบุคคลทั่วไปและมีชีวิตที่ดี ต่อไป

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

อ่านข่าวอื่นๆในจังหวัดอุทัยธานี กดอ่านที่นี่

เสริมหน้าอก คลินิกศัลยกรรม

แสดงความคิดเห็น