น่าน รองพ่อเมือง ตรวจสถานที่พักสำหรับผู้ถูกกักตัวเฝ้าระวัง รองรับด่านคัดกรอง

จังหวัดน่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเรือนรับรองเป็นสถานที่พักชั่วคราวสำหรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังโรคโควิด ด่านสกัด เขตรอยต่อ จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 18 เมษายน 2563 ที่อำเภอบ้านหลวง นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุม คณะกรรมการศูนย์ประสานงานการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

การเตรียมความพร้อม กับส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง ในการออกมาตรการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่  ในการดูแลพี่น้องประชาชนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19  จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จังหวัดน่าน  อีกทั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้  ประชาชนโดยทั่วไป

พร้อมกันนี้ ได้ตรวจสถานที่ เรือนรับรอง เป็นสถานที่ ที่พักชั่วคราวสำหรับกลุ่มผู้เฝ้าระวังโรคโควิด-19 เนื่องจากปัจจุบันมีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากต่างจังหวัด ได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพิ่มมากขึ้น ในการนี้ได้ตรวจเยี่ยม

ได้ให้กำลังใจกับชาวบ้านที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยง   ได้กลับมายังบ้านเกิด และถูกกักตัวเอง จนครบ 14 วัน ซึ่งพบว่า ผู้ถูกกักบริเวณ มีอาการปกติสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้านของตัวเองได้เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว ต่างๆ นำมาประกอบอาหารรับประทานเองโดยไม่เดือดร้อน

หลังจากทางรัฐบาลได้ สั่งให้หยุดกิจการต่าง ๆ  เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ   โดยทางเจ้าหน้าที่ ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นทุกวัน  และบางคนไม่มีความพร้อมที่จะกักตัวเองอยู่บ้าน  อาจทำให้มีการแพร่เชื้อไวรัสไปยังบุคคลอื่นๆอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง เพื่อลดการกระจายของโรค  ทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมบูรณาการ จัดตั้งด่าน ในการคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้าออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยทางเจ้าหน้าที่ ต้องเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นทุกวัน  ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยการเข้าเวรยามสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน