X

รุดเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด ชุมชนตำบลน้ำซึม

จังหวัดอุทัยธานี หน่วยงานพม. one home บูรณาการส่วนราชการ ท้องถิ่นท้องที่ภาคีเครือข่ายรุดเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 ชุมชนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี

ข่าววันนี้ที่อุทัย วันที่ 16 เมษายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (One Home พม.อุทัยธานี)

ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง บ้านพักเด็กและครอบครัว โดยบูรณาการร่วมกับอำเภอเมืองอุทัยธานี พร้อมส่วนราชการ เหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาคไทย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 2 ราย ในการช่วยเหลือเบื้องต้น หน่วยงาน One Home พม.อุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

และมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและเด็ก จำนวน 2 ราย พร้อมนี้มีหน่วยงานองค์กรร่วมมอบได้แก่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต

กาชาดจังหวัดอุทัยธานีมอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) ให้กับครอบครัวผู้สูงอายุและเด็ก หน่วยงานทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการร่วมกันให้คำแนะนำพร้อมให้กำลังใจ​ต่อไป “ชาวอุทัย ฯ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

77ข่าวเด็ดประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน