X

น่าน สงเคราะห์ฮีโร่ ที่เราคนน่านไม่เคยลืม

()

จังหวัดน่าน มอบเงินสงเคราะห์ ให้ นายเกษม กายา ที่ได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพขนาดหนัก จากอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานดับเพลิง การดับไฟไหม้บ้านเรือนของราษฎร

ข่าววันนี้ น่าน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ที่บ้านบ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์ ให้การช่วยเหลือนายเกษม กายา ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จนทุพพลภาพถาวรขนาดหนัก

จากอุบัติเหตุ ในช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ขณะทางราชการได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานดับเพลิง ในการดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนของราษฎร ในหมู่บ้านได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม2560 ที่ผ่านมา

ตามที่จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้ขอรับการสงเคราะห์กรณีการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม จาการให้การช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ของ นายเกษม กายา บ้านเลขที่ 134/1 หมู่ที่4  ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน

จนได้รับบาดเจ็บจนทุพพลภาพถาวรขนาดหนัก จากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ในการให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานดับเพลิง ในการป้องกันและดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้บ้านเรือนของราษฎร ซึ่งการขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ.2543 (มาตรา 5)

ได้รับการสั่งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง ให้การช่วยเหลือเยียวยา แก่ฮีโร่ช่วยดับไฟ ที่เห็นภยันตรายแต่ไม่เกรงกลัว แสดงความกล้าใช้ความรู้ความสามารถที่มี เข้าช่วยเหลือทางราชการเต็มความสามารถ จนเกือบแลกด้วยชีวิตถึงแม้จะไม่สามารถชดเชยกับสิ่งที่ นายเกษม กายา กับครอบครัว ที่ได้สูญเสียไปแต่ทางราชการจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบกลาง รายการเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ จากคลังจังหวัดน่าน ดังนี้

กรณีทุพพลภาพขนาดหนัก เป็นเงิน 30 เท่าของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (15,000 บาท )  เป็นเงิน 450,000 บาท  กรณีเงินชดเชยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นเงิน 18,000 บาท  กรณีเงินดำรงชีพรายเดือนๆ ละ 7,500 บาท ตลอดชีพ

ซึ่งการมอบเงินสงเคราะห์ ในครั้งนี้ นายเกษม  กายา ได้รับเงิน 670,500 บาท แยกเป็นเงินค่าทุพพลภาพขนาดหนักเป็นเงิน 450,000 บาท ชดเชยค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 18,000 บาท เงินดำรงชีพตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2560รวม 27 เดือน เดือนละ 7,500 บาทเป็นเงิน 202,500 บาท

เงินดำรงชีพ (ตลอดชีพของนายเกษม  กายา ) รายเดือน เดือนละ 7,500 บาท  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563  เป็นต้นไป  ซึ่งทางปกครองจังหวัดน่าน จะเป็นผู้ดำเนินการในการเบิกจ่าย และนำเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาน่าน  หมายเลขบัญชี  507-3-10506- 0  ในชื่อของ นายเกษม  กายา ต่อไป ซึ่งสร้างความดีใจให้กับครอบครัวของนายเกษม  กายา เป็นอย่างมากที่ทางราชการได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้

ร่วมเชิดชูคนดี ในการทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์แต่สังคม ร่วมค้นหาคนดี ฮีโร่เหล่านี้ ที่มองเห็นสิ่งที่เป็นภยันตราย สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม ถึงแม้ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรง แต่เป็นหน้าที่ตามหน้าที่พลเมือง ที่จะต้องร่วมกันปกป้องใช้ความรู้ความสามารถที่มีเข้าช่วยเหลือแก่ทางราชการไม่ให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทน

เช่นสถานการณ์ปัจจุบัน บ้านเมืองเกิดวิกฤตที่ทุกคนทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน ในขณะที่บ้านเมืองระส่ำระสาย ก็จะเกิดสามจำพวกคือ ทำเพื่อประโยชน์ ทำเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ และอีกกลุ่มคือทำเพื่ออะไรไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรเลย สองกลุ่มแรกที่กล่าวยุคบ้านเมืองสมัยเปลี่ยนไปวิจารณญาณก็เปลี่ยนไปดีขึ้น ผู้คนเชื่อในเหตุและผลมากขึ้น ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็ไม่เคยจะมีใครเข้าใจว่า เขาประสงค์สิ่งใดกันแน่

ร่วมค้นหาคนดีที่มีคู่สังคมเมืองน่านของเราต่อไปนะครับ แล้วมาคอยให้กำลังใจถึงความเสียสละ และประกาศเรื่องราวให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดี ลูกหลานญาติเพื่อน้องคนเหล่านี้จะได้ภูมิใจในสิ่งที่คนเหล่านี้ทำ เพื่อสืบทอดความรู้ และอุดมการณ์ฮีโร่เหล่านี้

ไม่เอาไปประกาศเชิดชูยามขึ้นสู่เชิงตะกอน กว่าจะรู้ว่าสิ่งที่คนเหล่านี้ทำก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับสิ่งที่คนเหล่านี้ยอมแลกไป ก็ไม่สามารถนำองค์ความรู้กลับมาปรับปรุงหรือแก้ไข เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วยไร้ลมหานใจแล้ว

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ถูกใจข่าวนี้ไหม?

คลิกที่ดาวเพื่อโหวต

ความนิยมข่าวนี้ / 5. จำนวนโหวต:

ติดตามข่าวสารผ่าน Line 77 ข่าวเด็ด กดปุ่มเพิ่มเพื่อนเลย

เพิ่มเพื่อน

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ไชยรัตน์ รัตสิมวงศ์

ลูกเป็ด เฝ้าน่าน